Aktivity

Naše recitační soutěž

 

    I když o mládeži dospělí říkají, že málo čte, od prosince do ledna se všichni naši žáci věnují básním a próze. Během těchto měsíců totiž probíhají třídní kola recitační soutěže.Každý z žáků si může vybrat báseň nebo prózu, která se mu líbí, a tu pak přednese svým spolužákům.Ti nejlepší  postupují do školního kola.   To se letos konalo 20.února 2014. Zúčastnilo se ho 29 nejlepších recitátorů z 5. – 9. tříd. Soutěž zahájila paní zástupkyně Mgr. Růžena Hynková. Ředitelka soutěže paní učitelka Lenka Neckářová seznámila přítomné s programem a způsoby hodnocení.V kategorii 5. třídy vítězila Veronika Vybíhalová. Mezi žáky 6. – 7.tříd obsadila první místo Petra Dostálová. V nejstarší kategorii 8. – 9. tříd první místo získal Václav Havlíček. Do okresního kola postoupili jen vítězové.   Výkony svých spolužáků přišlo posoudit 19 diváků. V odborné porotě zasedli učitelé českého jazyka.   Soutěž ukázala, že i naši žáci dokáží interpretovat text s citem a porozuměním.     

                                                                                                                                                                                                Mgr. Lenka Neckářová

 

 

 

Skip to content