Aktivity

Beseda s Policií ČR

         Jako každoročně, i letos nás navštívil por. Bc. Petr Čundrle z Preventivně informační skupiny – PČR Olomouc.

     Připravil si přednášky pro žáky 6. a 9. ročníku. V šestých ročnících probíhala přednáška spíše soutěžní formou a byla zaměřena na úlohu Policie ČR, složky IZS, osobní bezpečnost, pravidla pro chodce, dopravní značky, jízdu na kole a povinnou výbavu cyklisty.

    V deváté třídě si žáci prohloubili znalosti problematiky návykových látek, kyberšikany, šikany,  majetkové kriminality a trestní zodpovědnosti. 

Přednáška byla doplněna řadou fotografií a videí z práce Policie ČR. Žáky tato přednáška velmi zaujala a byli rádi, že jim byla zodpovězena velká spousta otázek.

                                                                                      Mgr. Lenka Neckářová

 

 

Skip to content