Aktivity

Maškarní bublinkování a aerobik

Kroužek děvčat z 2. až 4. třídy ukázal, že tanec, pohyb a zábava by měly jít ruku v ruce. Proto mezi první čísla sobotního dětského maškarního plesu patřilo karnevalové uklízečsko – pirátsko – duhové aerobikové vystoupení. Ujala se ho děvčátka, která se ráda pohybují do rytmu, zpívají a nebojí se ukázat, co se naučila. Během jedné písničky se ze sličných uklízeček staly duhové tanečnice, které za doprovodu písničky z jednoho pirátského filmu uklízely, měnily kostýmy, tančily, cvičily a hlavně si užívaly právem tleskající malé i velké publikum.

Děkuji děvčatům, která zaslouží velkou pochvalu a uznání, ale také rodičům za připravené velmi příjemné odpoledne nejen pro děti.

Skip to content