Aktivity

Máme dvě úspěšné řešitelky okresního kola Biologické olympiády

Ve dnech 10. dubna a 20. dubna se konala v Olomouci okresní kola Biologické olympiády ve dvou kategoriích. Těchto soutěží se zúčastnily čtyři žákyně naší školy a všechny si vedly velmi dobře. Soutěž je náročná, sestává z pěti částí – vstupního úkolu, testu znalostí, laboratorního úkolu, poznávání rostlin a poznávání živočichů. Alexandra Dutszaková a Kristýna Janečková získaly za své vstupní úkoly plný počet bodů a zlepšily si své osobní skóre i své znalosti. Kristýnka Janečková se na nelehkou cestu do okresního kola vydala už potřetí. Diplom úspěšného řešitele si zaslouženě odvážela domů Štěpánka Štefanová, která v Olomouci soutěžila už počtvrté. Obě žákyně devátého ročníku se soutěži úspěšně věnovaly několik let, za což si zaslouží velkou pochvalu. Bezkonkurenčně nejlepší umístění získala Anna Štefanová, která kromě krásného diplomu úspěšného řešitele získala také rovnou čtvrté místo s velmi těsným odstupem od místa druhého a třetího.
Všem žákyním blahopřejeme!
Jejich vstupní úkoly a některé odlitky stop, které vytvořily, si můžete prohlédnout ve vitrínce na školní chodbě naproti ředitelně.

1           10    7

 

Skip to content