Aktuálně ZŠ

Duben

14. 4. 2015 – Coca-Cola Cup Prostějov – 2. kolo (hoši 6. -9. třída)
14. 4. 2015 – SRPŠ – schůzky rodičů v 16, 30 hod
16. 4. 2015 – turnaj v házené v Litovli (5. – 7. třídy)
27. – 30. 4. 2015 – sběr starého papíru
24. 4. 2015 – Den Země + Ukliďme svět! (1. – 4. třída)
27. 4. 2015 – Den Země (5. – 9.třída)
28. 4. 2015 – celostátní finálové kolo SAPERE – vědět jak žít -Praha (5.třída)
28. 4. 2015 – obvodní kolo recitační soutěže – 1. stupeň v ZŠ Cholina
29. 4. 2015 – koncert skupiny Abraka Muzika – Pohádkový vandr – 1. stupeň
29. 4. 2015 – koncert skupiny Abraka Muzika – Prevence kriminality – 2. stupeň
30. 4. 2015 – Plavba po ostrovech – anglický projekt s žáky obvodních škol
30. 4. 2015 – turnaj v miniházené s obvodními školami – Házená do škol

Skip to content