Aktivity

Den Země

V úterý 26.dubna jsme celá škola společně oslavili Den Země. Náš společný projekt měl název Vzhůru na palubu. Po společné úvodní písni „Chválím tě Země má“ jsme se proměnili v posádky lodí.

Na jednotlivých stanovištích již čekali žáci devátého ročníku, kdy každé stanoviště představovalo jedno místo na světě. Pak už začalo naše cestování. Na každém stanovišti se děti dozvěděly, jak je dané místo ohroženo klimatickou změnou a plnily zajímavé úkoly.

Na stanovišti věnovaném České republice vytvářely mladší děti hmyzí hotely a paletky přírodnin, starší děti pak zjišťovaly data z meteostanice a navštívily nově vznikající biotop Veklice.

Počasí nám přálo a den rychle utekl. Na závěr jsme ještě vytvořili planetu se srdíčky, kam jsme vepsali své závazky a přání Zemi.

Skip to content