Aktivity

Čtvrťáci získali Průkaz cyklisty

Ve středu 4.5. se žáci 4. třídy znovu vypravili na dopravní hřiště do Litovle, kde je čekala závěrečná zkouška pro získání Průkazu cyklisty. Ta se skládala z písemných testů zdravovědy( 10 otázek) a pravidel silničního provozu(20 otázek). Třetím bodem pak byla jízda po dopravním hřišti pod bedlivým dozorem příslušníka policie. Žáci se ve škole pečlivě připravovali a  odměnou po splnění úkolů jim bylo získání Průkazu cyklisty. Bohužel u  některých přeci jenom tréma zapůsobila a  zazmatkovali na velký počet trestných bodů. Ale i na ně čeká průkaz po zvládnutí opravných testů ve škole. 

 

Skip to content