Aktivity

Celé Česko čte dětem

V pondělí 3. června začal projektový týden Celé Česko čte dětem. Na 1. stupni si každý žák přinesl svoji knihu, o které bude svým spolužákům postupně vypravovat, někteří přinesli i knihy, které jejich rodiny darovaly do školní knihovny. Těchto knih se sešlo 85. Moc děkujeme a Vaší přízně a podpory si vážíme.

Součástí projektu je čtení starších spolužáků menším, luštění křížovek, vyhledávání informací, ale hlavně získávání vztahu ke knihám, jež jsou studnicí informací, zábavy a poučení.

Skip to content