• Aktuálně

  Nabídka pracovního místa

  Základní škola Senice na Hané hledá

  asistenta pedagoga

  nástup: 1. 9. 2019

  úvazek: 0, 75  (30 hodin týdně)

  minimální vzdělání: střední pedagogické, popř. střední odborné + kurz asistenta pedagoga

  Bližší informace: ředitelka školy 588 880 255

  Příjem žádostí o pracovní místo do 25. 7. 2019

 • Aktuálně

  Červen

  28. 6. – slavnostní ukončení školního roku, předávání vysvědčení

  28. 6. – předávání klíče od první třídy předškolákům v MŠ

  27.6. – program Planetária Brno – 1. stupeň

  27. 6. – výlet 7. třídy

  26. 6. – pohádkové dopoledne pro děti z MŠ

  26. 6. – Planetárium – vzdělávací pořad pro žáky 2. stupně

  25. 6. – branný den

  24. 6. – Atletický trojboj s obvodními školami – 1. stupeň

  21. 6. – Zahradní slavnost 16.00 hod

  Zahradní slavnost OK

  21. 6. – generální zkouška na Zahradní slavnosti

  19. 6. – fotografování tříd

  18. 6. – klasifikační porada

  14. 6. – uzavření klasifikace za 2. pololetí

  13. 6. – výlet 6. třídy

  pp pozvanka

  12. 6. – Projektový den Podnikatel od 14.00 – žáci 7. třídy

  12.6. – dopravní hřiště – 4. tř.

  10.6. – začátek nácviku na Zahradní slavnosti

  7. 6. – fotbalový turnaj – Náklo (družstvo 2. stupně)

  7. 6. – Závěrečné rodičovské plácání (dokončení prací – od 17.00 hod.)

  6. 6. – exkurze keramického kroužku – Olomoucké galerie

  6. 6. – beseda pro 8. a 9. třídu s pracovnicemi Linky bezpečí

  6.6. – andílkovské hledání nočních skřítků – 1. a 3. tř.

  6.6. – Svátek slabikáře – 1. tř.

  5. 6. – Pevnost poznání Olomouc – 5. třída

  4. 6.- schůzky SRPŠ od 16.00 hod.

  4. 6. – beseda pro 6. a 7. třídu  s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou

  4. 6. – autorské čtení s paní Březinovou – 2. a 3. tř.

  3. 6 – 7. 6. – Celé Česko čte dětem

  3. 6. – kino Senice na Hané – pro 2. stupeň – dárek ke Dni dětí

 • Aktuálně

  KVĚTEN

  27. 5. – školní výlet 8. třídy

   24. 5. – Noc kostelů – 1. – 5. třída

  24. 5. – krajské kolo Biologické olympiády kategorie D (7. třída)

  23. – 24. 5. – školní výlet 9. třídy (Malá Morávka, Praděd)

  23. 5. – Výlet do Doubravského dvora – 2. třída

  16. 5. – krajské kolo Biologické olympiády kategorie C (9. třída)

  16. 5. – English expert – soutěž v AJ pro vybrané žáky 7. – 9. třídy

  16. 5. – Setkání s AJ na 1. stupni – obvodní školy

  15. 5. – Exkurze Krajský soud Olomouc – 9. třída

  12. 5. – Den matek – 1. a 3. třída

  9. 5. – oblastní kolo soutěže Zlatý list – Litovel

  3. 5. – Evropa čte – čtěte s námi – 1. a 3. třída

  3. 5. – projekt ke Dni Země – Učíme se v zahradě (5. – 9. třída)

 • Aktuálně

  Upozornění pro strávníky

  Vážení rodiče,

  vzhledem k pracovní neschopnosti vedoucí školní jídelny od 1. 4. 2019 – 23. 4. 2019

  odhlašujete obědy na telefonu 588 880 261 (kuchyně)

  nebo můžete dále využívat mail: eva.kourilova@zssenicenh.cz.

  Předem děkujeme za spolupráci.

   

 • Aktuálně

  Duben

  30. 4. – obvodní kolo recitační soutěže v Cholině

  26. 4. – výstava Flora Olomouc a skleníky – přírodovědný kroužek a zájemci

  24. 4. – KHS Olomouc – Jíme zdravě, 5. třída

  23. 4. – 25. 4. – konzultace rodič – žák – učitel

  18. 4. – velikonoční prázdniny

  17. 4. – velikonoční dílnička 1. – 4. třída

  17. 4. – Den Země na prvním stupni

  16. 4. – okresní kolo Biologické olympiády Olomouc (8. – 9. třídy)

  12. 4. – zápis do první třídy

  11. 4. – čtvrtletní informativní schůzky

  10. 4. – okresní kolo Biologické olympiády Olomouc (6. – 7. třídy)

  9. 4. – schůzka s rodiči předškoláčků v 16. 30 hod

  9. 4. – Zdravá pětka 2. třída

  8. 4. – 12. 4. – týden zdraví

  4. 4. – výlet do zábavního parku Bongo Brno, 1. – 5. třída

  4. 4. – koncert MFO, 6. a 7. třída

 • Aktuálně

  Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

  EPSON MFP imageZápis dětí do 1. třídy

  se koná 12. 4. 2019 od 13.00 do 17.00 hod.

  v budově 1. stupně, Zákostelí 164, Senice na Hané.

  K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti po odkladu školní docházky z loňského roku.
  Zákonný zástupce přinese s sebou: občasnký průkaz a rodný list dítěte (další dokumenty obdrží u zápisu).

  Informativní předzápisová schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná 9. 4. 2019 od 16.30 hod. v budově 1. stupně ZŠ.

  Zápis se skládá ze dvou částí:

  • formální část – pro zákonné zástupce (zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí, popř. žádost o odklad, předloží pro kontrolu občanský průkaz a rodný list dítěte, bude poučen o povinnostech a právech při přijetí, popř. odkladu a budou mu zodpovězeny případné dotazy ředitelkou školy)
  • motivační část – pro děti a zákonné zástupce (rozhovor dítěte s pedagogy a motivační činnosti a hry, při kterých bude orientačně sledována školní připravenost dítěte). K absolvování motivační části je vhodné se přihlásit na přesný čas.

  kritéria pro přijímání

   

  Informace k odkladu

  – v případě žádosti o odklad dítěte je nutné předložit doporučující posouzení PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  – o odklad je možné požádat do 31. 5. 2019

   

  Několik rad a informací, aby vstup do školy byl pro děti i rodiče příjemný!

  Desatero-pro-rodice

  Jak-diteti-usnadnit-zahajeni-skolni-dochazky

  jak-vybrat-skolni-brasnu

  logopedicka-cviceni-pro-budouci-prvnacky_(1)

 • Aktuálně

  Březen

  plácání 3-2019

  29. 3. – Keramické dílny pro rodiče – 17.00 hod.

  28.3. – Den s knihou – projektový den žáků 1. stupně

  11. 3. – 15. 3. – jarní prázdniny, i provoz školní družiny bude přerušen

  8. 3. – Den s divokou přírodou – projektový den 2. a 4. třídy

  7. 3. – Krajské kolo v házené Olomouc /chlapci II. st./

  6. 3. – školní kolo recitační soutěže – 14.00

  6. 3. – Divadelní představení Jack & Joe – 8. a 9. třída, Aj

 • Aktuálně

  Nabídka spolupráce

  Základní škola Senice na Hané nabízí spolupráci

  rodilému mluvčímu v angličtině

  – realizace projektu Šablony II. – od 1. 9. 2019 – 30. 8. 2021

  –  zapojení rodilého mluvčího do výuky (po blocích – 10 vyuč. hodin) s cílem zlepšení dovedností žáků v praktickém využití cizího jazka, rozšíření poznatků o reáliích apod.

  – pedagogické vzdělání není podmínkou, vítána ovšem zkušenost s výukou

  – možnost finančního ohodnocení dle dohody

  – kontakt pro zájemce: vedeni.skoly@zssenicenh.cz

  Bližší informace: vedeni.skoly@zssenicenh.cz