• Aktuálně

  Duben

  V současné době probíhá v naší aplikaci Bakalář krátká anketa související s přechodem na vzdálenou výuku. Prosíme o její vyplnění. V systému Bakalář sekce anketa –> vyplňování anket. Anketa je určena pro uživatele od 5. do 9. třídy.

  Formulář pro přestup žáka /nejedná se o zápis do 1. třídy/ je k dispozici v sekci aktuálně –> dokumenty ke stažení –> žádost o přestup.

  Pro procvičování čtení nabízí online aplikace Včelka přístup na 6 týdnů zdarma. Více informací zde.

 • Aktuálně

  Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

  V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 dochází ke změně průběhu a organizace zápisu k povinné školní docházce, který je tímto nucen upustit od některých tradičních postupů. Zápis bude organizován online bez osobní přítomnosti dítěte ve škole a také bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Postupujte podle pokynů uvedených níže. 

  Termín pro příjem žádostí je stanoven od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

  Pokyny a dokumenty k vyplnění:

  Zápis_k_povinné_školní_docházce – pokyny

  Dotazník k zápisu

  Další informace a doplňující dokumenty:

  Kritéria_pro_přijetí

  Příloha_k_žádosti_o_odklad-vyjádření_lékaře

  Doporučení pro rodiče prvňáčků:

  Jak-diteti-usnadnit-zahajeni-skolni-dochazky 

  Desatero_pro_rodiče_budoucího_prvňáka

  logopedicka-cviceni-pro-budouci-prvnacky_1

  jak-vybrat-skolni-brasnu

 • Aktuálně

  Březen

  Vážení rodiče,

  dle vyjádření ministra školství je nutné počítat s možným návratem dětí zpět do školy nejdříve v polovině května 2020. Distanční forma vzdělávání dětí bude bohužel probíhat déle, než se předpokládalo.

  Pro lepší přehled a orientaci budou žáci dostávat vždy v pátek týdenní plán vzdělávání s jednotlivými předměty – a to přímo od třídního učitele. Daný plán bude posílán přes aplikaci Bakalář a bude se týkat pouze hlavních předmětů. Veškeré potřebné přílohy k předmětům budou umístěny přímo v aplikaci Bakalář: dokumenty ⇒ přehled ⇒ veřejné dokumenty učitelů.

  V případě potíží s přihlášením do Bakaláře, prosím kontaktujte správce:

  karel.jahoda@zssenicenh.cz

  Vnímáme, že daná situace není pro Vás jednoduchá. S uzavřením školy Vám vyvstaly starosti ohledně hlídání i vzdělávání. Za poslední dva týdny si zasloužíte obdiv a uznání. Držte se! Snad budete moci brzy vypravit děti do školy!

  Mgr. Šoupal Tomáš

  Upozorňujeme, že materiály pro domácí studium žáků budou distribuovány pomocí systému Komens pro rodiče v Bakalářích školy.

  Pokud nemáte doma Office firmy Microsoft, pro vypracování úkolů v textovém editoru nebo pro tvorbu prezentací doporučujeme program LibreOffice (zdarma). 

  11. 3. – Od středy 11. března 2020 je pro žáky škola uzavřena, nefunguje ani školní družina! Toto rozhodnutí je platné do odvolání!
  Více v oznámení vedení školy a opatření ministerstva zdravotnictví.

  Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)

 • Aktuálně

  Únor

  29. 2. – dětský maškarní karneval

  28. 2. –  obvodní kolo recitační soutěže – ZŠ Náklo

  27. 2. – Pyžamový den, 2. a 3. třída

  26. 2. – dopravní výchova, 4. třída

  21. 2. – Den mateřského jazyka, 1. a 4. třída

  20. 2. – školní kolo recitační soutěže – 2. stupeň

  17. 2. – koncert cimbálové skupiny RÉVA – 2. stupeň

  17. 2. – beseda s PČR  2. třída

  11. 2. – zahájení plaveckého výcviku 1. – 3. třída

  10. 2. – školní kolo Pythagoriády

  Školní družina bude v době pololetních a jarních prázdnin uzavřena.

  3. – 7. 2. – jarní prázdniny

 • Aktuálně

  Leden

  31. 1. – Pololetní prázdniny

  30. 1. – Předávání vysvědčení

  20. 1. – 24. 1. – školní kolo Biologické olympiády

  16. 1. – Posezení rodičů a žáků 4. třídy

  13. 1. – Okresní kolo dějepisné olympiády Olomouc

  9. 1. – Informativní schůzky

  7. 1. – Exkurze na úřad práce v Olomouci, 9. třída

  8. 1. – Posezení rodičů a žáků 1. třídy

 • Aktuálně

  Prosinec

  vánoční přání PF 2019

  V době vánočních prázdnin bude školní družina uzavřena.

  23. 12. 2019 – 5. 1. 2020 – vánoční prázdniny, nástup 6. 1. 2020

  22. 12. – Vánoční zpívání v kostele

  Vánoční_jarmark_2019

  20. 12. – aktualizován rozvrh na stránkách školy platný od 1.1.2020

  20. 12. – filmové představení

  17. 12. – 31. 12. – Upozorňujeme na možné výpadky systému bakaláři v důsledku přechodu na novou verzi

  Dotazník pro žáky – podpora studentky pedagogické fakulty

  16. 12. Vánoční laťka v Hněvotíně /II. st./

  13. 12. – Den otevřených dveří

  pozvánka - DOD

  od 9. 12. – ranní zpívání na schodech

  5. 12. – Mikulášská nadílka žáků 9. třídy na 1. stupni

  4. 12. – čertování na 1. stupni

 • Aktuálně

  Listopad

  plácání - Vánoce 2019

  29. 11. – Tonda obal – aneb Jak třídíme odpady – 1. stupeň

  28. 11. – žákovská rada

  27. 11. – Dopravní výchova – 4. třída

  27. 11. – Scholaris Olomouc – 9. třída

  26. 11.  a 28. 11. – konzultace 5. třída –  žák – rodič – učitel

  26. 11. – školní kolo dějepisné olympiády pro 8. a 9. tř.

  25. 11. – divadelní představení v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. třídy

  19. 11. – vzdělávací program Finanční gramotnost – pro žáky 9. třídy v rámci výuky Pč

  19. – 21. 11. – Konzultace na 1. stupni –  žák – rodič – učitel

  14. 11. – třídní schůzky rodičů všech žáků, schůzky SRPŠ – 1. st. od 15, 30 hod, 2. st. od 16, 00 hod

  14. 11. – oblastní kolo Pišqworkového turnaje v Olomouci

  13. 11. – Moravská filharmonie Olomouc  – koncert pro žáky 6. a 7. třídy

  12. – 13. 11. – národní testování SCIO – 1. – 3. hodina, 9. třída

  11. 11. – školní kolo „mladý chemik“ – 9. třída

  7. 11. – Zdravé zuby – jak pečovat o chrup – 1. stupeň

  Naše škola získala titul Zelená škola Olomouckého kraje. Děkujeme všem, kteří se o to svými aktivitami zasadili.

  zelena_skola

  6. 11. – jako učitelé souhlasíme s požadavky pedagogů celé republiky, ale stávky se nezúčastníme

  5. 11 – prezentace střední školy Lutín a MSŠ pro žáky 9. třídy

  4. 11. – prezentace Moravské střední školy pro žáky 9. třídy v hodině Ov

  4. 11. – Den s podzimními skřítky pro MŠ

 • Aktuálně

  Říjen

  31. 10. a 1. 11. – ředitelské volno (školení pedagogického sboru)

  29., 30. 10. – podzimní prázdniny

  23. 10. – beseda 7. a 9. třídy s herečkou Olgou Kaštickou (8:00 – 10:00 v budově 2. stupně)

  23. 10. – Dopravní hřiště – 4. třída

  21. 10. – Piškqworkový turnaj – školní kolo

  18. 10. – Den stromů

  16. 10. – soutěž přírodovědný klokan (8. a 9. třída)

   14. – 17. 10 – sběr papíru

  10. 10 – exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně – 9. třída

  4. 10. – exkurze do ZOO Kopeček, předání sponzorského daru

  2. 10. – zážitkový program Seiferos – dravci

  2. 10. 2019 v 9 hodin – seminář „Inkluze v praxi“ pro rodiče i pedagogy, v přísálí kulturního zařízení, nám. T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané.

  01.10.2019_Pozvánka_Míková

  1. 10. – informativní schůzka rodičů žáků 9. třídy s výchovným poradcem ohledně volby střední školy a přijímacího řízení

 • Aktuálně

  Září

  27. 9. – vzdělávací exkurze Pevnost poznání Olomouc – program Sluneční soustava – třídy 6. A, 6. B

  26. 9. – Den jazyků – 1. i 2. stupeň

  19. 9. – dopravní hřiště Litovel + výstava Lega v muzeu – 2. tř.

  18. 9. – fotografování na alba – 1. – 4. tř.

  13. 9. – dopravní hřiště Litovel + výstava Lega v muzeu – 1. tř.

  13. 9. – Ekologická beseda „Tonda Obal“ pro druhý stupeň ZŠ

  12. 9. – dopravní hřiště Litovel + výstava Lega v muzeu – 3. tř.

  6. 9. – Byly aktualizovány rozvrhy a kontakty pro letošní rok.

  6. 9. – výuka už začne probíhat dle platného rozvrhu (zkrácena na 5 hodin 2. stupeň a 4 hodiny 1. stupeň)

  5. 9. – projektový den Bezpečně do školy

  5. 9. – zahájení celoročního školního projektu 1. – 4. třídy

  5. 9. – Schůzka rodičů 5. a 6. tříd v 16.00

  3. 9. – andílkovský den 1., 4. třída

  3. 9. – začíná stravování ve školní jídelně, provoz Školní družiny

  3. 9. – 6. 9. – od úterý do pátku bude zkrácené vyučování, děti na 2. stupni budou odcházet domů po 5. vyučovací hodině, na 1. stupni po 4. vyučovací hodině

  1. 9. – v sekci DOKUMENTY naleznete seznam sešitů a pomůcek na nový školní rok

  29. 8. – třídní schůzky rodičů žáků 1. třídy

 • Aktuálně

  Zahájení školního roku 2019/2020

  Milí žáci, milí rodiče,

  nový školní rok 2019/2020 zahajujeme

  2. 9. v 8.00 hodin v sále Kulturního domu v Senici na Hané.

  Sraz žáků je v  7.45 před budovou KD.

  Po ukončení zahájení přechází prvňáčci s rodiči do své třídy, ostatní žáci se rozchází domů.