• Aktuálně

  Uzavření školy

  Vážení rodiče,

  na základě rozhodnutí vlády ze dne 12. 10. 2020 jsme nuceni přejít od středy 14. 10. 2020 na distanční výuku a uzavřít celou školu, včetně školní družiny. Obědy jsou pro všechny žáky od 14. 10. 2020 opět automaticky odhlášeny.


  Zadání domácí práce pro žáky, kteří od 14. 10. 2020 přechází taktéž na distanční výuku, budou zaslány během středy (tj. 14. 10. 2020). N
  a týden od 19. – 23. 10. 2020 bude zadání zasláno všem v pondělí 19. 10. 2020.


  Předpokládané datum návratu k prezenční formě výuky je v této chvíli 2. 11. 2020. Pro aktuální informace však sledujte, prosím, průběžně webové stránky školy a zprávy ve školním systému Bakalář.

  Děkujeme Vám všem předem za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

 • Aktuálně

  Úprava sběru papíru

  Vážení rodiče,

  vzhledem k nařízení vlády ve věci zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole​ Vám oznamujeme, že sběr papíru do 15. 10. 2020 proběhne, ale v upraveném režimu. V úterý ještě bude obsluha u sběru k dispozici dle původního plánu do 16:30 hod.
  Ve středu a čtvrtek budou otevřeny kontejnery od 7:00 – 16:30 a Vy můžete během této doby papír kdykoliv přivézt​.
  Prosíme Vás, budete-li chtít si sběr zvážit a zapsat do tabulky, učiňte tak sami o sobě, obsluha zde již nebude přítomna.

  Bude zde navíc vymezen i kontejner pouze na lepenku a karton, proto tedy prosíme o jejich oddělení od běžného sběru.

 • Aktuálně

  Doplňující informace k distanční výuce ve dnech 12. – 23. 10. 2020

  Všichni žáci jsou v době distanční výuky (výuky na dálku) odhlášeni z obědů. Pokud budou mít rodiče zájem o odebírání stravy, musí si obědy přihlásit. Oběd bude žákům vydán do jídlonosičů v čase 11:00 – 11:20.

  U žáků, kteří se vzdělávají prezenčně (chodí do výuky), zůstávají obědy zajištěny.

  Prosíme, vezměte na vědomí, že účast na distanční výuce je pro žáky povinná.

  Průběžně sledujte webové stránky školy a školní systém Bakalář.

 • Aktuálně

  Distanční výuka

  Vážení rodiče,

  od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky omezuje provoz 2. stupně ZŠ. Pro ZŠ Senice na Hané bude výuka probíhat takto:

  – v týdnu od 12. – 16. 10. 2020 se výuky prezenčně účastní třídy 6., 9.A a 9.B a souběžně přechází na distanční výuku třídy 7.A, 7.B a 8.

  – v týdnu od 19. 10. – 23. 10. 2020 se výuky prezenčně účastní třídy 7.A, 7.B a 8. a souběžně přechází na distanční výuku třídy 6., 9.A a 9.B.

  Současně se od 12. 10. 2020 mění rozvrh hodin, a tím i pro některé předměty jejich vyučující. Pro žáky prezenční výuky nedochází k žádným změnám, vyučují se dle rozvrhu platného od 12. 10. 2020.

  Pro žáky v distanční výuce bude forma vzdělávání upřesněna prostřednictvím školního systému Bakalář přes třídního učitele.

  Ve dnech 26. a 27. 10. pak bude zrušena výuka pro všechny žáky školy, a to jak ve škole, tak v rámci distanční výuky. Podzimní prázdniny proběhnou ve dnech 29. a 30. 10.

  Obědy pro třídy v distanční výuce budou automaticky odhlášeny.

  Prosím, sledujte průběžně webové stránky školy a školní systém, kde budou uveřejňovány aktuální informace.

 • Aktuálně

  Říjen

  12. – 15. 10. – Sběr papíru, vždy ráno 7:10 – 7:40 a odpoledne 13:30 – 16:30 hodin

  5. 10. – výlet do ZOO Svatý Kopeček – 1. stupeň

  2. 10. – projekt Den jazyků na 2. stupni, výuka žáků 6. – 9. třídy končí po 6. vyučovací hodině 

  1. 10. – Projekt Den jazyků na 1. stupni.

  1. 10. – informativní schůzka rodičů žáků 9. tříd s výchovnou poradkyní (v 16 hodin, budova 2. st.)

  1. 10. – proběhne 4. – 6. hodinu výměna učebnic na druhém stupni. Po dokončení opakování minulého roku začínáme nové učivo. Prosíme žáky, aby si učebnice poslepovali a přinesli k odevzdání.

 • Aktuálně

  Září

  25. 9. – vzdělávací program na téma autismus, 4. třída

  24. 9. – vzdělávací program planetárium, 6. – 9. třída

  18. 9. – upozorňujeme na nošení roušek i ve třídách 2. stupně během výuky, s výjimkou hodin s nutností kvalitní artikulace (cizí jazyky, hudební výchova…)

  18. 9. – Den stromů – projektový den 1. – 4. třídy

  18. 9. – adaptační kurz 6. třídy

  11. 9. – začíná výuka náboženství. Konkrétní rozpis najdete zde 

  10. 9. – na základě opatření proti šíření nemoci covid-19 jsou žáci i zaměstnanci povinni nosit ve společných prostorách školy roušky. Prosíme rodiče, aby svým dětem dali aspoň 2 roušky na den. Vyjádření Ministerstva zdravotnictví a hygieny k opatření naleznete zde: Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani

  7. 9. – informace MŠMT ke koronavirové krizi a situaci ve školách byla aktualizována. Nejčastější dotazy včetně odkazů ke stažení najdete zde (oficiální stránky MŠMT)

  7. 9. – aktualizované rozvrhy školy najdete v sekci „rozvrh hodin“

  4. 9. – celoškolní projekt Bezpečně do školy

  2. 9. – 4. 9. – od úterý do pátku bude zkrácené vyučování, děti na 2. stupni budou odcházet domů po 5. vyučovací hodině, na 1. stupni po 4. vyučovací hodině

  1. 9. – v sekci DOKUMENTY naleznete seznam sešitů a pomůcek na nový školní rok

  27. 8. – třídní schůzky rodičů žáků 1. třídy

 • Aktuálně

  Školní rok 2020/21

  Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8.00 hodin pro žáky 1. až 4. třídy v budově Zákostelí (školní dvůr) a pro 5. až 9. třídu taktéž od 8.00 v hlavní budově školy (Žižkov) v kmenových třídách.

  Povinný manuál k provozu škol vydaný a aktualizovaný MŠMT. 

  Obědy ve školní jídelně – připomínáme zaplacení zálohy stravného na měsíc září 2020, která je splatná do 25. 8. 2020 na č.ú.: 181805720/0300. Částka zálohy činí 500,- za žáka měsíčně.  Záloha stravného se platí vždy měsíc dopředu. Školní jídelna začíná vařit 2.9.2020.

 • Aktuálně

  Aktuální informace školy

  ZAHRADNÍ SLAVNOST 2020 ZRUŠENA

  PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ II. STUPNĚ VE ŠKOLE OD 8. ČERVNA

  ORGANIZACE OBNOVENÉ VÝUKY I. STUPEŇ

  HODNOCENÍ ŽÁKŮ VE II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

  ORGANIZACE VÝUKY ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ COVID19 NUTNÉ K POVOLENÍ VSTUPU ŽÁKA DO ŠKOLY

  OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

  OŠETŘOVNÉ – KOMPLETNÍ INFORMACE NA STRÁNKÁCH MPSV

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ – INFORMACE PRO 9. ROČNÍK

  VÝSLEDKY ZÁPISU DO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 • Aktuálně

  Aktuality k uvolňování opatření

  Vážení rodiče,
  v minulém týdnu /15.4./ MŠMT prezentovalo scénář postupného uvolňování opatření v oblasti školství. Odkaz zde: Harmonogram uvolňování

  Co se zde v rámci základních škol dočtete: 
  — do škol se budou moci na dobrovolné bázi vrátit žáci prvních stupňů základních škol, termín stanoven od 25. května
  — vzdělávání bude probíhat formou školních skupin, doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15