• Aktuálně

  Aktuální informace školy

  ZAHRADNÍ SLAVNOST 2020 ZRUŠENA

  PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ II. STUPNĚ VE ŠKOLE OD 8. ČERVNA

  ORGANIZACE OBNOVENÉ VÝUKY I. STUPEŇ

  HODNOCENÍ ŽÁKŮ VE II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

  ORGANIZACE VÝUKY ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ COVID19 NUTNÉ K POVOLENÍ VSTUPU ŽÁKA DO ŠKOLY

  OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

  OŠETŘOVNÉ – KOMPLETNÍ INFORMACE NA STRÁNKÁCH MPSV

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ – INFORMACE PRO 9. ROČNÍK

  VÝSLEDKY ZÁPISU DO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 • Aktuálně

  Aktuality k uvolňování opatření

  Vážení rodiče,
  v minulém týdnu /15.4./ MŠMT prezentovalo scénář postupného uvolňování opatření v oblasti školství. Odkaz zde: Harmonogram uvolňování

  Co se zde v rámci základních škol dočtete: 
  — do škol se budou moci na dobrovolné bázi vrátit žáci prvních stupňů základních škol, termín stanoven od 25. května
  — vzdělávání bude probíhat formou školních skupin, doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15

 • Aktuálně

  Duben

  V současné době probíhá v naší aplikaci Bakalář krátká anketa související s přechodem na vzdálenou výuku. Prosíme o její vyplnění. V systému Bakalář sekce anketa –> vyplňování anket. Anketa je určena pro uživatele od 5. do 9. třídy.

  Formulář pro přestup žáka /nejedná se o zápis do 1. třídy/ je k dispozici v sekci aktuálně –> dokumenty ke stažení –> žádost o přestup.

  Pro procvičování čtení nabízí online aplikace Včelka přístup na 6 týdnů zdarma. Více informací zde.

 • Aktuálně

  Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

  V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 dochází ke změně průběhu a organizace zápisu k povinné školní docházce, který je tímto nucen upustit od některých tradičních postupů. Zápis bude organizován online bez osobní přítomnosti dítěte ve škole a také bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Postupujte podle pokynů uvedených níže. 

  Termín pro příjem žádostí je stanoven od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

  Pokyny a dokumenty k vyplnění:

  Zápis_k_povinné_školní_docházce – pokyny

  Dotazník k zápisu

  Další informace a doplňující dokumenty:

  Kritéria_pro_přijetí

  Příloha_k_žádosti_o_odklad-vyjádření_lékaře

  Doporučení pro rodiče prvňáčků:

  Jak-diteti-usnadnit-zahajeni-skolni-dochazky 

  Desatero_pro_rodiče_budoucího_prvňáka

  logopedicka-cviceni-pro-budouci-prvnacky_1

  jak-vybrat-skolni-brasnu

 • Aktuálně

  Březen

  Vážení rodiče,

  dle vyjádření ministra školství je nutné počítat s možným návratem dětí zpět do školy nejdříve v polovině května 2020. Distanční forma vzdělávání dětí bude bohužel probíhat déle, než se předpokládalo.

  Pro lepší přehled a orientaci budou žáci dostávat vždy v pátek týdenní plán vzdělávání s jednotlivými předměty – a to přímo od třídního učitele. Daný plán bude posílán přes aplikaci Bakalář a bude se týkat pouze hlavních předmětů. Veškeré potřebné přílohy k předmětům budou umístěny přímo v aplikaci Bakalář: dokumenty ⇒ přehled ⇒ veřejné dokumenty učitelů.

  V případě potíží s přihlášením do Bakaláře, prosím kontaktujte správce:

  karel.jahoda@zssenicenh.cz

  Vnímáme, že daná situace není pro Vás jednoduchá. S uzavřením školy Vám vyvstaly starosti ohledně hlídání i vzdělávání. Za poslední dva týdny si zasloužíte obdiv a uznání. Držte se! Snad budete moci brzy vypravit děti do školy!

  Mgr. Šoupal Tomáš

  Upozorňujeme, že materiály pro domácí studium žáků budou distribuovány pomocí systému Komens pro rodiče v Bakalářích školy.

  Pokud nemáte doma Office firmy Microsoft, pro vypracování úkolů v textovém editoru nebo pro tvorbu prezentací doporučujeme program LibreOffice (zdarma). 

  11. 3. – Od středy 11. března 2020 je pro žáky škola uzavřena, nefunguje ani školní družina! Toto rozhodnutí je platné do odvolání!
  Více v oznámení vedení školy a opatření ministerstva zdravotnictví.

  Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)

 • Aktuálně

  Únor

  29. 2. – dětský maškarní karneval

  28. 2. –  obvodní kolo recitační soutěže – ZŠ Náklo

  27. 2. – Pyžamový den, 2. a 3. třída

  26. 2. – dopravní výchova, 4. třída

  21. 2. – Den mateřského jazyka, 1. a 4. třída

  20. 2. – školní kolo recitační soutěže – 2. stupeň

  17. 2. – koncert cimbálové skupiny RÉVA – 2. stupeň

  17. 2. – beseda s PČR  2. třída

  11. 2. – zahájení plaveckého výcviku 1. – 3. třída

  10. 2. – školní kolo Pythagoriády

  Školní družina bude v době pololetních a jarních prázdnin uzavřena.

  3. – 7. 2. – jarní prázdniny

 • Aktuálně

  Leden

  31. 1. – Pololetní prázdniny

  30. 1. – Předávání vysvědčení

  20. 1. – 24. 1. – školní kolo Biologické olympiády

  16. 1. – Posezení rodičů a žáků 4. třídy

  13. 1. – Okresní kolo dějepisné olympiády Olomouc

  9. 1. – Informativní schůzky

  7. 1. – Exkurze na úřad práce v Olomouci, 9. třída

  8. 1. – Posezení rodičů a žáků 1. třídy

 • Aktuálně

  Prosinec

  vánoční přání PF 2019

  V době vánočních prázdnin bude školní družina uzavřena.

  23. 12. 2019 – 5. 1. 2020 – vánoční prázdniny, nástup 6. 1. 2020

  22. 12. – Vánoční zpívání v kostele

  Vánoční_jarmark_2019

  20. 12. – aktualizován rozvrh na stránkách školy platný od 1.1.2020

  20. 12. – filmové představení

  17. 12. – 31. 12. – Upozorňujeme na možné výpadky systému bakaláři v důsledku přechodu na novou verzi

  Dotazník pro žáky – podpora studentky pedagogické fakulty

  16. 12. Vánoční laťka v Hněvotíně /II. st./

  13. 12. – Den otevřených dveří

  pozvánka - DOD

  od 9. 12. – ranní zpívání na schodech

  5. 12. – Mikulášská nadílka žáků 9. třídy na 1. stupni

  4. 12. – čertování na 1. stupni

 • Aktuálně

  Listopad

  plácání - Vánoce 2019

  29. 11. – Tonda obal – aneb Jak třídíme odpady – 1. stupeň

  28. 11. – žákovská rada

  27. 11. – Dopravní výchova – 4. třída

  27. 11. – Scholaris Olomouc – 9. třída

  26. 11.  a 28. 11. – konzultace 5. třída –  žák – rodič – učitel

  26. 11. – školní kolo dějepisné olympiády pro 8. a 9. tř.

  25. 11. – divadelní představení v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. třídy

  19. 11. – vzdělávací program Finanční gramotnost – pro žáky 9. třídy v rámci výuky Pč

  19. – 21. 11. – Konzultace na 1. stupni –  žák – rodič – učitel

  14. 11. – třídní schůzky rodičů všech žáků, schůzky SRPŠ – 1. st. od 15, 30 hod, 2. st. od 16, 00 hod

  14. 11. – oblastní kolo Pišqworkového turnaje v Olomouci

  13. 11. – Moravská filharmonie Olomouc  – koncert pro žáky 6. a 7. třídy

  12. – 13. 11. – národní testování SCIO – 1. – 3. hodina, 9. třída

  11. 11. – školní kolo „mladý chemik“ – 9. třída

  7. 11. – Zdravé zuby – jak pečovat o chrup – 1. stupeň

  Naše škola získala titul Zelená škola Olomouckého kraje. Děkujeme všem, kteří se o to svými aktivitami zasadili.

  zelena_skola

  6. 11. – jako učitelé souhlasíme s požadavky pedagogů celé republiky, ale stávky se nezúčastníme

  5. 11 – prezentace střední školy Lutín a MSŠ pro žáky 9. třídy

  4. 11. – prezentace Moravské střední školy pro žáky 9. třídy v hodině Ov

  4. 11. – Den s podzimními skřítky pro MŠ