Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024-25

Zápis dětí do 1. třídy
se koná 12. 4. 2024 od 13.00 do 17.00 hod.
v budově 1. stupně, Zákostelí 164, Senice na
Hané

K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti po odkladu
školní docházky z loňského roku. Zákonný zástupce přinese s sebou: občanský průkaz a rodný
list dítěte (další dokumenty obdrží u zápisu či v přípravném kurzu).

Zápis se skládá ze dvou částí:

 • formální část – pro zákonné zástupce (zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí, popř. žádost
  o odklad, předloží pro kontrolu občanský průkaz a rodný list dítěte, bude poučen o
  povinnostech a právech při přijetí, popř. odkladu a budou mu zodpovězeny případné dotazy
  ředitelkou školy),
 • motivační část – pro děti a zákonné zástupce (rozhovor dítěte s pedagogy a motivační činnosti
  a hry, při kterých bude orientačně sledována školní připravenost dítěte). K absolvování
  motivační části je vhodné se přihlásit na přesný čas.

Kritéria pro přijímání

Informace k odkladu

 • v případě žádosti o odklad dítěte je nutné předložit doporučující posouzení PPP a
  odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • o odklad je možné požádat do 31. 5. 2024

Žádost o odklad 2024

Příloha k žádosti o odklad – vyjádření lékaře

Několik rad a informací, aby vstup do školy byl pro děti i rodiče příjemný

Desatero pro rodiče budoucího prvňáka

Jak dítěti usnadnit zahájení školní docházky

Logopedická cvičení pro budoucí prvňáky

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy

Všechny dokumenty naleznete na webových stránkách školy v sekci Dokumenty ke stažení

Skip to content