Známka „Rodiče vítáni“

Na základě dotazníku, který vyplňovali na posledním setkání důvěrníků SRPŠ zástupci jednotlivých tříd, získala naše škola certifikát značky Rodiče vítáni. Jedná se o značku toho, že naše škola splňuje ve vztahu k rodičům určitá povinná i volitelná kritéria, díky kterým ji můžeme považovat za školu s rodiči spolupracující a rodičům otevřenou.  Z diskuse s rodiči vyplynulo, že mezi volitelnými kritérii jsou i další rodiči vítaná kritéria, která bychom my za naši školu viděli jako realizovatelná a vhodná a která by mohla přispět ke zlepšení vzájemných vztahů mezi oběma stranami.

Naši školu tedy najdete na mapě aktivních škol https://rodicevitani.cz/mapa-skol/ Českérepubliky. A o jednotlivých kritériích, stejně jako o celé značce Rodiče vítáni se můžete dočíst na následujících webových stránkách – www.rodicevitani.cz.

 

Skip to content