Zlepšujeme technické a komunikační dovednosti

logo čb

–          Projekt výzvy č. 57 č. CZ.1.07/1.1.00/57.0827 – spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s cílem rozvoje a zkvalitnění počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetenci absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání

–          Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 12. 2016

–          Naše škola se zapojila do realizace všech 4 šablon a čerpala tak grant ve výši 371 000,- Kč.

o   Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

  • Díky grantu byly vybaveny školní dílny novým nářadím pro každého žáka při výuce pracovních činností, dva malé soustruhy na dřevo, žákovské stavebnice Merkur, přispívající k procvičení technických dovedností žáků, a nástroje pro pedagogy k výuce. V průběhu projektu žáci 6. ročníku vytvářeli s novým nářadím dřevěné stojánky na mobil.

o   Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy

  • Vyučující pracovních činností se zúčastnila metodického semináře pro přípravu výrobku s žáky.

o   Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu

  • V průběhu projektu 9 vyučujících rozšiřovalo své znalosti a dovednosti v anglickém jazyce prostřednictvím počítače a počítačových jazykových kurzů. Podmínkou kurzů bylo také individuální absolvování hodinových skype lekcí s lektorem.

o   Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.

  • Všichni žáci 2. stupně se v rámci anglického jazyka zapojili do výuky anglického jazyka prostřednictvím počítače. Jazykové kurzy umožnili žákům individuálně procvičovat své znalosti a dovednosti, rozšířit svoji slovní zásobu, procvičit výslovnost i porozumění mluvenému projevu rodilých mluvčích a procvičit probíranou gramatiku. V průběhu projektu byla práce žáků monitorována a hodnocena vyučujícími. Největším přínosem byla možnost individuální přípravy s možností okamžitého vyhodnocení chyb, možné opravy a pomoci lektorem.

 

Skip to content