Zelená škola

Zelená škola

Díky velkému množství ekologických aktivit našich učitelů a žáků v průběhu vyučování i mimo něj a díky podpoře environmentální výchovy na naší škole získala naše škola 1. místo v krajské soutěži mezi základními školami a obržela titul Zelená škola Olomouckého kraje.

Poděkování za získání tohoto titulu si zaslouží především paní učitelka Mgr. Monika Polášková, která je hlavním koordinátorem environmentální výchovy na naší škole, a která díky své činorodosti a citu pro přírodu táhne žáky k zájmu o zajímavosti botaniky, biologie i geologie, další poděkování patří všem učitelkám 1. stupně, které téměř ve všech svých aktivitách s dětmi na přírodu nezapomínají, a také všem ostatním pedagogům, žákům i rodičům, kteří nás podporují při sběru starého papíru, třídění odpadu, úklidu obce apod.

Děkujeme všem a věříme, že v dětech vychováme pocit zodpovědnosti k přírodě kolem nás!

Skip to content