Šeptáme si v přírodě

  • Celoroční projekt pro školní rok 2013/2014 nese název „Šeptáme si v přírodě“ a všechny jeho aktivity budou zaměřeny na poznávání přírody, živočichů, stromů, bylin, na spolupráci, skupinovou práci, budou doplněny vycházkami a turistickými výšlapy po okolí. Zaměřovat se budeme na pravidla chování v přírodě a ochranu přírody, v literatuře budeme hledat informace o světě kolem nás. Cílem je prožít v přírodě co nejvíce zajímavých chvilek.
  • V rámci projektu proběhne několik slavnostních dnů s různým tematickým zaměřením: Den jazyků, Den zvířat, Den stromů, Slavnost padajícího listí, Jarní den, Den Země. Vyvrcholením  projektu bude týdenní  škola v přírodě s výlety na Kosíř, do cholinského muzea, do ZOO Olomouc, …
  • Po celý rok budou žáci 1. až 5. třídy pracovat ve věkově smíšených skupinkách, kdy mladší se budou učit od starších a starší budou učit mladších.

Skip to content