Sběr starého papíru

3

koordinátor: Mgr. Leona Vrbová

 • I v letošním roce se žáci a rodiče naší školy zapojí do podzimního a jarního kola ve sběru starého papíru, opět s firmou SITA CZ, a. s.
 • Výsledky podzimního kola:

 • Letošní podzimní sběr starého papíru se konal ve dnech 16. až 19. září 2014. Do sběru se zapojili téměř všichni žáci a bylo vybráno celkem cca 13 tun starého papíru.Velké poděkování patří všem rodičům, kteří svým dětem se sběrem pomáhali, a dále pedagogům a žákům z  devátého ročníku, kteří se podíleli na organizaci a práci při sběru 

  Hodnocení tříd:

  1. stupeň:

  1. místo          4. tř. 2426 kg              cca 115 kg na žáka

  2. místo          3. tř. 2378 kg              cca 123 kg na žáka

  3. místo           5. tř. 2308 kg             cca 110 kg na žáka

  4. místo           1. tř. 2271 kg               cca 120 kg na žáka

  5. místo           2. tř. 832 kg                cca 49 kg na žáka

  2. stupeň

  1. místo          7. tř celkem 1160 kg            58 kg na žáka

  2. místo           6. tř celkem 678 kg            31 kg na žáka

  3. místo           8. tř celkem 490 kg            27 kg na žáka

  4. místo           9. tř celkem 494 kg            24 kg na žáka

   

  Pořadí žáků

  1. stupeň

  1. místo Šmídová Miroslava                      805 kg

  2. místo Kouřilová Barbora                         653 kg

  3. místo Štefanová Anna                            452 kg

   

  2. stupeň

  1. místo Štefanová Štěpánka                     442 kg

  2. místo Tomáš Grézl                                    274 kg

  3. místo Fišarová Lucie                                261 kg

  4. místo Jiří Vrabec                                       254 kg

  5. místo Petr Prucek                                     245 kg

  6. místo Fišarová Daniela                             227 kg

  6. místo Eliška Kašparová                             227 kg

  7. místo Petr Falhar                                       189 kg

  8. místo Jáchym Tobiáš                                148 kg

  9. místo Radovan Mikulka                           130 kg

  10.místo Daniela Adamcová                         126 kg

  11. místo Jan Florián                                       114 kg

  12. místo František Pacák                              100 kg

Skip to content