Podnikatel – rozvoj podnikatelských dovedností u žáků základních škol

koordinátor: Mgr. Kateřina Prucková

Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace

je zapojena do projektu PODNIKATEL – rozvoj podnikatelských dovedností u žáků základních škol, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.26/02.0030.

Stručná anotace projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností u žáků 5. – 9. tříd základních škol, vytvoření vzdělávacích výukových materiálů a metodik, proškolení pedagogů a přenos výsledků projektu na další základní školy Olomouckého kraje. Projektem dojde k inovaci výukových metod na partnerských ZŠ zavedením projektové výuky pro oblast podnikatelských dovedností. Projekt je rozdělen do jednotlivých klíčových aktivit, které na sebe logicky navazují. V průběhu KA 1 bude odborný lektorský a metodický tým pod vedením hlavního metodika projektu provádět na všech partnerských ZŠ podrobnou analýzu vhodné implementace jednotlivých podnikatelských dovedností, schopností a dovedností do výuky. Cílem této analýzy je provedení „průniku“ obsahové stránky klíčových podnikatelských znalostí, schopností a dovedností a obsahu současných vyučovaných předmětů. Na tuto aktivitu navazuje KA 2, která má za cíl proškolit všechny zapojené pedagogy na partnerských školách v oblasti podnikatelských znalostí, schopností a dovedností a v oblasti zavedení projektové výuky. Vzdělávání budou zajišťovat lektoři pod vedení hlavního metodika projektu v kombinovaném vzdělávacím kurzu v celkovém rozsahu 60 vyučovacích hodin (12 hodin prezenčního a 38 distančního studia). KA 3 je pro celý projekt velmi stěžejní. Pedagogové pod vedením lektorského týmu budou zpracovávat metodiky (učební plány) pro vhodnou implementaci jednotlivých podnikatelských dovedností do svých předmětů. Pro efektivní implementaci podnikatelských dovedností do výuky v rámci KA 4 vytvoří pedagogové z jednotlivých partnerských škol metodické vzdělávací materiály pro společné projekty žáků (Moje firma). V průběhu celého pololetí budou žáci plnit jednotlivé projektové úkoly, na kterých si procvičí podnikatelské dovednosti, se kterými se setkali v průběhu přímé výuky.

Celý projekt je realizovaný v období od 1. 8. 2013 do 30. 9. 2014.

Příjemcem dotace je společnost Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s., Hamerská 314/30, 772 00  Olomouc.

Základní školy, zapojené v projektu:

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace

Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace

Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace

 

Podrobnější informace o průběhu projektu najdete na webových stránkách www.podnikatel.arsra.cz

Skip to content