Odhalujeme tajemství přírody

koordinátor: Mgr. J. Barabášová

  • realizace projektu: duben 2013 – prosinec 2013
  • projekt realizovaný za pomoci finančního příspěvku z Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2013, jehož cílem je úprava školního dvora 1. stupně, vytvoření bylinkových ostrůvků a informačními cedulkami budou označené stromy v parčíku za školou. Kromě dalších výstupů, jako jsou učební materiály pro žáky nebo slavnostní den pro veřejnost, tak vznikne zajímavé odpočinkové místo s možností praktické výuky a poznávání stromů.
  • na projekt získán příspěvek ve výši 20 000,- Kč od Olomouckého kraje, předpokládá finanční zapojení Obce Senice na Hané a SRPŠ při ZŠ Senice na Hané (zakoupení odpadkových košů a laviček)
  • https://odhalujeme-tajemstvi-prirody.webnode.cz/

Skip to content