EU Peníze do škol

hlavní koordinátor: Mgr. K. Prucková

 • Naše škola se zapojila do projektu EU „Peníze školám“, jehož cílem je zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. Název našeho projektu je shodný s naším školním vzdělávacím programem, jmenuje se tedy SVĚTOZOR. Projekt byl zahájen 1. 6. 2011, jeho předpokládané datum ukončení je 30. 11. 2013.
 • Díky tomuto projektu naše škola získá dvě interaktivní tabule, nové vybavení počítačové učebny a notebooky pro učitele, které potřebují pro plnění výstupů projektu, slovníky do cizích jazyků a českého jazyka, pomůcky pro výuku přírodopisu, prvouky a fyziky.
 • Naše škola realizuje následující šablony:
 • I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
  II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
  II/3 – Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
  III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (6 ks)
  III/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií (2 x)
  V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (Člověk a příroda, Člověk a jeho svět) (2x)
 • V průběhu projektu byly zpracovává digitální učební materiály šablony III/2, jejichž výstupy jsou umístěny na webovém úložišti školy, v případě zájmu o některý z materiálů kontaktujte pro získání přístupového hesla ředitelku školy (vedeni.skoly@zssenicenh.cz):
 • Český jazyk
 • ICT2 – 3 (pro 1. a 4. ročník) – Mgr. J. Barabášová, Mgr. M. Kalabisová
 • ICT3 – 1 (pro 1. a 2. ročník) – Mgr. A. Květoňová
 • ICT4-1 (pro 3. – 4. ročník) – Mgr. A. Květoňová
 • ICT6 – 1 (pro 5. ročník) – PaedDr. Nataša Látalová
 • ICT5 – 3 (pro 6., 8., 9. ročník) – Mgr. Z. Ševčíková
 • Anglický jazyk
 • ICT6 – 2 (pro7. a 8. ročník) – PaedDr. Nataša Látalová
 • Německý jazyk
 • ICT5 – 2 (pro 7. – 9. ročník) – Mgr. R. Hynková
 • Ruský jazyk
 • ICT2 – 1 (pro 7. – 9. ročník) – Mgr. K. Prucková
 • ICT2 – 2 (pro 7. – 9. ročník) – Mgr. K. Prucková
 • Matematika
 • ICT3 – 2 (pro 1. – 2. ročník) – Mgr. A. Květoňová
 • ICT4 – 2 (pro 3. a 4. ročník) – Mgr. R. Kubová, Mgr. A. Květoňová
 • ICT1 – 1 (pro 7. – 9. ročník) – Mgr. J. Střídová
 • ICT1 – 2 (pro6. – 9. ročník) –  Mgr. J. Střídová
 • Prvouka
 • ICT3 – 3 (pro 2.a 3. ročník) – Mgr. A. Květoňová, Mgr. R. Kubová
 • Přírodopis
 • ICT1 – 3 (pro 6. – 9. ročník) – Mgr. Monika Polášková
 • Dějepis
 • ICT5 – 1 (pro 6., 7. a 9. ročník) – Mgr. R. Hynková, Mgr. R. Střížová
 • ICT4 – 3 (pro 6. ročník) – Mgr. R. Střížová
 • Hudební výchova
 • ICT6 – 3 (pro 5. – 9. ročník) – PaedDr. Nataša Látalová
Skip to content