Erasmus +, školní vzdělávání, KA1, mobilita pracovníků škol 2019 – 2020

erasmus-logo

 

Název projektu: „Rádi učíme a učíme se“

Koordinátor: Mgr. Kateřina Prucková

Registrační číslo: 2019-1-CZ01-KA101-060250

Začátek projektu: 1. 8. 2019

Ukončení projektu: 31.12.2020

Projekt „Rádi učíme a učíme se“ zvýší kvalitu poskytovaného vzdělávání na Základní škole Senice na Hané, zvláště pak podpoří výuku cizích jazyků. Potřebou a cílem je propojit výuku a podpořit mezipředmětové vztahy, mimo jiné zaváděním metody CLILu do výuky, a přivést pedagogy ke vzájemné spolupráci a výměně zkušeností. Propojení směřuje zejména ke spolupráci pedagogů ze dvou pracovišť, z tzv. „Malé školy“ a „Velké školy“, při společných setkáváních. Zvýší se tak kvalita jejich práce a rozšíří se spektrum aktivit ve prospěch žáků.

Díky projektu získá škola v oblasti výuky cizích jazyků kvalifikovanější pedagogy na to, aby mohla znovu realizovat projekty v eTwinningu, zahájit mezinárodní spolupráci v projektech spolupráce škol v KA2 v programu Erasmus+ a připravovat své žáky pro další jazykové a odborné vzdělání.

Účastníci projektu získají nové podněty a inspiraci pro další práci, a to v oblasti výuky cizích jazyků, konkrétně angličtiny a němčiny, kdy získají návody, jak v cizím jazyce přenést výuku mimo školní lavice nebo využít autentičtější či netradiční metody, které nabízejí jazykové školy v zahraničí.

Účastníci získají hlubší povědomí, podrobnější znalosti a lepší pochopení pokud jde o jiné kultury a země, větší schopnost iniciovat změny, rozsáhlejší příležitosti k profesnímu a kariérnímu rozvoji, silnější motivaci a spokojenost při každodenní práci. Absolvování intenzivního kurzu anglického a německého jazyka v zahraničí, při současném individuálním jazykovém vzdělávání, umožní účastníkům zlepšit již získané znalosti v cizím jazyce a dosáhnout sebedůvěry nutné k rozvinutí nových metod výuky.

Dlouhodobý přínos projektu se projeví v kvalitnější výuce cizích jazyků, kdy důraz bude kladen zejména na učení se na straně žáků (learning), nikoliv na vyučování na straně učitele (teaching).

Hlavními plánovanými aktivitami je devět zahraničních vzdělávacích a jazykových kurzů ve Velké Británii (Edinburgh, Oxford, Cambridge), v Rakousku (Vídeň) a na Maltě, na kterých účastníci nasbírají nové podněty a inspiraci pro svou další práci v oblasti výuky cizích jazyků, a to vždy v mezipředmětových souvislostech. Z následných aktivit, po absolvování vzdělávacího programu, budou podnětné pro pedagogy a žáky Základní školy Senice na Hané prezenční a on line workshopy, prezentace, výuka metodou CLILu, tandemová výuka apod.

Skip to content