Erasmus+: Rozšíření jazykových kompetencí pracovníků ZŠ Senice na Hané

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Koordinátor: Mgr. Kateřina Prucková

  • vzdělávací program EU, podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání
  • Klíčová aktivita 1: vyslání pracovníků školy do zahraničí s cílem jejich profesního rozvoje (účast na kurzech v zahraničí)
  • trvání projektu: 1. 6. 2014 – 31. 5. 2016

V letošním roce ukončuje ZŠ Senice na Hané dvouletý projekt s názvem Rozšíření jazykových kompetencí pracovníků ZŠ Senice na Hané,  který byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Cílem projektu bylo rozšířit jazykové kompetence managementu školy a dalších tří vyučujících v oblasti anglického jazyka, a zajistit tak jejich schopnost komunikovat v angličtině v běžných životních situacích, při jazykových mezinárodních projektech, při výjezdech žáků do zahraničí i při samotné výuce žáků.

V průběhu školního roku 2014/15 byly vyučujícím financovány jazykové kurzy angličtiny s potřebnými výukovými materiály. Tyto kurzy sloužily jako přípravná fáze pro prázdninové čtrnáctidenní jazykové kurzy na Maltě. Během těchto jazykových kurzů absolvovaly vyučující základní i intenzivní část a zapojily se tak do výuky společně s dalšími účastníky z celého světa. Odpolední doprovodné aktivity jim pak zajistily nejen povědomí o historii a místních reáliích, ale také rozvoj jejich dalších jazykových kompetencí v angličtině.

Po návratu z kurzů pak vyučující připravily prezentaci z místa pobytu nejen pro své kolegy, ale i pro žáky 1. a 2. stupně. Tyto ukázky jim přiblížily celý výukový pobyt i místní kulturní tradice.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor, sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Skip to content