Epidemie obezity

koordinátor:Mgr. L. Neckářová

  • naše škola se zapojila do mezinárodního projektu  Katedry antropologie PF UP v Olomouci a Akademie věd Polské republiky ve Wroclavi
  • v naší škole realizován v r. 2013
  • Mezi civilizační nemoci v České republice se již dlouho řadí obezita – někdy označovaná jako nemoc z blahobytu. Výzkumy poukazují na alarmující nárůst obezity u dětí školního věku vlivem příjmu kaloricky hodnotných, nezdravých potravin a vlivem snížení tělesné aktivity ve volném čase. Mnoho žáků dává přednost odpoledni strávenému u počítače před pohybem venku s kamarády.
  • Cílem projektu je sledovat tělesný vývoj, zdravotní stav a životní styl dětí a mládeže a současně informovat rodiče o somatickém růstu a vývoji jejich dětí. Projekt spočívá ve zjištění základních tělesných parametrů dětí, např. tělesné výšky, hmotnosti, obvodu břicha, boků, množství tělesného tuku, krevního tlaku a měření tělesné zdatnosti žáků. Doprovodnou aktivitou projektu bylo hodnocení pohybových dovedností žáků podle předem stanovených disciplín.
  • V rámci řešeného projektu bude v příštím školním roce pro děti organizován projektový den zaměřený na pohybovou aktivitu a zdravou výživu. Pro rodiče bude realizována přednáška o výsledcích výzkumu na škole a přednáška zaměřená na problematiku nadváhy a obezity u současné populace dětí a mládeže.
Skip to content