Druhý krok

koordinátor: Mgr. Monika Kalabisová

–          Zapojení do pokusného ověřování programu „Druhý krok“, které realizuje Katedra psychologie FF UP v Olomouci

–          Žáci 3. ročníku budou pod vedením třídní učitelky pracovat v preventivním programu zaměřeném na sociálně-emocionální rozvoj dětí v raném školním věku, budou se učit být empatické, vcítit se do situace druhého, dobře komunikovat s ostatními, řešit konflikty, neubližovat druhým, zvládat agresi a hněv.

–          Součástí programu je také odborný kurz pro vyučující v rozsahu 20 hodin a obrazový materiál k práci s žáky.

–          Projekt navazuje na odborná šetření PhDr. Eleonory Smékalové, Ph.D. z FF UP, které proběhlo na naší škole v průběhu loňského školního roku.

Skip to content