Comenius

Mezinárodní projekt „Společně proti násilí“ (aneb Jeden za všechny a všichni za jednoho) – 2009 – 2011

V srpnu 2009 obdržela naše škola od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy grant na dvouletý mezinárodní projekt s českým názvem „Společně proti násilí“. Jedná se o projekt, který bude do spolupráce zapojovat školy pěti evropských zemí – nás, Polska, Slovenska, Litvy a Řecka, a který by se měl věnovat otázce vzrůstajícího násilí a šikany na školách. Věříme, že zapojením do tohoto projektu naše škola naváže na dobrou spolupráci s polským gymnáziem v Tworkowě a poskytne žákům a učitelům možnost zlepšit se v cizích jazycích, v používání počítačových programů a poznat blíže život i tradice v dalších evropských zemích. Náš projekt je důkazem toho, že i malá vesnická škola je schopná najít pro své žáky a pedagogy přátele v celé Evropě, umožnit jim výměnu zkušeností a rozvíjet jejich schopnosti porozumění a jednání v mezinárodním kontextu. Díky společným návštěvám se přímo podívají do škol, do vyučování, mohou srovnat naše prostředí a kulturu partnerských zemí. Téma obrany proti násilí jsme zvolili především proto, že projevy násilí a šikany mezi dětmi jsou stále častější a jsou velmi aktuální otázkou současné společnosti u nás i v zahraničí. Žáci naší školy se díky tomuto projektu budou hlouběji zabývat pravidly a principy společného soužití, respektu vůči druhým i přiměřeným řešením konfliktních situací. Toto téma bude prolínat veškerými aktivitami, které k projektu patří – putovní výstavou žákovských výtvarných prací, komiksovou knížkou, návštěvami galerií, psaním příběhů na pokračování, společnými hrami…. Doufáme, že heslo „Jeden za všechny a všichni za jednoho“ přestane být pro naše děti pouze heslem a našim projektem přispějeme k tomu, aby vztahy mezi lidmi (nejen na naší škole) byly o něco příjemnější.

Oficiální stránky projektu (v němčině):

rok 2009 – 2010:  www.gegengewalt.webnode.cz

rok 2010 – 2011: www.gegengewalt2.webnode.cz

 

Skip to content