Celé Česko čte dětem

Projekt Celé Česko čte dětem zajišťuje Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy ČR, Dětský fond OSN UNICEF.

Posláním tohoto projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emociálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Stačí 20 minut denně. Každý den!.

Projekt „Týden čtení“ na naší škole (4. – 8. 6. 2012)

V týdnu od 1. do 8. června se naše škola zapojí do celostátního a již také mezinárodního projektu Celé Česko čte dětem, který podporuje čtenářství mezi dětmi a vztahy v rodině. Naši „malí“ žáčči se zapojí na škole v přírodě na Šubířově. „Velkým“ na 2. stupni přijde každé ráno číst kousek příběhu některý z vzácných hostů, které jsme oslovili. Ti žáci, kteří projevili zájem, budou chodit číst do naší mateřské školky dětem pohádky před spaním a odpoledne se pustí do čtení někomu blízkému. Celá akce probíhá ve spolupráci s místní knihovnou, kde v týdnu od 4. – 8. června bude probíhat výstava ilustrací žáků spojená se soutěží a v pátek nás čeká vyhodnocení soutěže a čtenářský maraton.

4. 6. – první ranní čtení – paní knihovnice Ivana Alexová a knížka Miloše Kratochvíla Klofáci

 

5. 6. – druhé ranní čtení – p. ředitelka MŠ Jana Gruntová s duchařskými příběhy

 

6. 6. – p. starosta ing. Michal Tichý a povídky Šimka a Grossmanna (obrovský úspěch povídkyJak jsme šli do ZOO!)

 

7. 6. – p. Martina Nimrichterová jako zástupce rodičů a knížka jejího dětství Gabra a Málinka od Amálie Kutinové

 

8. 6. – p. farář Tomáš Klíč o vzniku staroslověnštiny a příchodu Cyrila a Metoděje

(P. Piťha: Slyšte slovo a zpívejte píseň)

Celý týden čtou naši žáci dětem v mateřské škole před spaním

 

V pátek se uskutečnil čtenářský maraton v knihovně. Četlo 14 žáků celkem 57 min.

Přečetli 49 stran z knihy Pavla Šruta Lichožrouti.
Podle paní knihovnice: „Děti  byly super, zaslouží pochvalu, kdyby nás netlačil čas, četly by mnohem déle.
Vyhodnocení projektu – předávání certifikátů
Z rukou vedoucí projektu děti přebraly certifikáty za dobrovolnou účast, a to jak ve čtení v MŠ, tak za zapojení do čtenářského maratonu, ale i za týdenní čtení rodině i známým. Celkem deset žáků zvládlo zadané podmínky a četlo nahlas každý den minimálně 10 min někomu blízkému. Vše bylo stvrzeno ve čtenářském průkazu, který dostali žáci od vyučujících českého jazyka.

 

Skip to content