Blíž k přírodě

koordinátor: Mgr. M. Polášková

  • Projekt je realizován od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2013, a to z grantu revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje s finančním příspěvkem 62 172,- Kč.
  • Hlavním cílem našeho projektu „Blíž k přírodě“ je vytvoření pozitivního vztahu žáků k životnímu prostředí prostřednictvím vybudování školního arboreta.  Školní arboretum je navrženo k využívání všemi třídami ZŠ i školní družinou. Dispozičně je řešeno jako „přírodní třída“ s dřevěnými lavicemi a stolem tak, aby mohla současně pracovat celá třída.
  • V průběhu 2. pololetí školního roku 2012/2013 byly postupně žáky vysazeny podle navrženého plánu dřeviny a byliny. Žáci vytvořili v průběhu projektového dne základy herbářů přítomných rostlin.V novém školním roce je budou dokončovat, budou sledovat a starat se o jednotlivé rostliny, v rámci pracovních činností a výtvarné výchovy vytvoří hmyzí hotely, krmítka, pitka a další doplňky výzdoby arboreta. V listopadu 2013 proběhne slavnostní otevření nového školního arboreta.
Skip to content