Sbíráme s hasiči

koordinátor: Bc. E. Juříková

  • Pokračujeme v dlouhodobé tradici sběru odpadních surovin, tentokrát i tím, co vyřazujeme z použití. Cílem tohoto programu je shromáždit co nejvíce vysloužilých elektrospotřebičů a následně je nechat odbornou svozovou firmou ELEKTROWIN odvézt k recyklaci. Za vysloužilé spotřebiče dostává škola finanční odměnu, kterou využíváme k úpravě prostor školy pro žáky.

 

Skip to content