Aktuálně ZŠ

ROK 2015/16

ČERVENEC

11. 7. – 15. 7. 2016 – Tábor školní družiny

zahradni-slavnost-2016-bar-web

ČERVEN

1. 6. – filmové představení ke Dni dětí

2. 6. – informativní schůzky SRPŠ

4. 6. – Čarovný les

6. 6. – 10. 6. – projektový týden – Celé Česko čte dětem

9. 6. – školní výlet 8. třídy

10. 6. – koloběžky – Náměšť na Hané

10. 6. – vycházka do přírody – 3. tř.

13. 6. – koncert ZUŠ pro 1. – 5. tř.

 14. 6. – finále projektu Podnikatel (7. tř.)

 14. 6. – exkurze na Krajský soud v Olomouci (8. tř.)

16. 6. – fotografování tříd

16. 6. – Den Slabikáře – 1. tř.

17. 6. – pochodové cvičení (Náklo)

17. 6. – fotbalový turnaj (Náklo)

17. 6. – fotbalový turnájek obvodních škol 1. stupně – v ZŠ Haňovice – od 9, 45 hod

20. 6. – uzavření klasifikace za 2. pololetí

22. 6. – klasifikační porada

23. 6., 24. 6. – secvičná a generálka na Zahradní slavnost

24. 6. – ZAHRADNÍ SLAVNOST V 16 HOD ZA KD SENICE NA HANÉ, loučení s 9. třídou

27. 6. – atletický trojboj obvodních škol – 1. stupeň – 8,00 – 11, 00 hod

27. 6. – odevzdávání učebnic (2. st.)

28. 6. – vydávání učebnic (2. st.)

28. 6. – výlet do ZOO Kopeček žáků 1. stupně – loučení s klokanem

29. 6. – Senická laťka, rozloučení žáků 4. třídy s 1. stupněm – 8, 00 –  11, 00 hod

30. 6. – předávání klíče od 1. třídy předškolákům v MŠ – 10, 30 hod

30. 6.slavnostní ukončení školního roku 2015 /2016 s předáváním závěrečného vysvědčení

KVĚTEN

3. 5. – štafetový běh pro žáky 1. stupně (Olomouc)

8. 5. – Den matek (KD Senice na Hané)

10. 5. – Den Evropy – 8. třída (projekt Olomouc)

11. 5. – projektový den pro žáky obvodových škol (miniházená, hrátky s angličtinou)

11. 5. – projekt Battefeld – 9. třída (Olomouc)

12. 5. – Zelená stezka (Litovel)

16. – 20. 5. – Pobyt v přírodě (1. – 4. třída) – Žďárský potok (Relaxa)

18. 5. – školní výlet 6. třídy

20. 5. – školní výlet 9. třídy (exkurze – Kroměříž)

23. 5. – školní výlet 9. třídy

DUBEN

 1. 4.  Aprílové učení

 4. 4.  koncert skupiny Abraka Muzika

6. 4.  turnaj ve florbale v ZŠ Lutín

8. 4. projektový den 2. stupně – Den zdraví

12. 4. třídní schůzky SRPŠ

13. 4. okresní kolo Biologické olympiády – kategorie C

14. 4.  obvodní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně – ZŠ Vilémov

20. – 21. 4.  konzultace rodič – žák – učitel – 1. – 4. třída

21. 4. okresní kolo Biologické olympiády – kategorie D

22. 4.  projektový den žáků 1. stupně – Den  Země

25. 4.  projektový den žáků 2. stupně – Den  Země

okresní kolo atletické soutěže „Štafetový běh“ – žáci 1. stupně

fotbalový turnaj Mc Donald´s Cup – žáci 1. stupně

25. – 28. 4. Sběr starého papíru

BŘEZEN

pozvánka – velikonoční dílny 2016

9. 3.  školní kolo recitační soutěže žáků 1. – 4. třídy

9. 3.  projektový den – Duhový rok s knihou – 1. stupeň

 9. 3. Praktická část soutěže Chemík – 2 žákyně 8. třídy

školní kolo recitační soutěže – 2. stupeň + 5. třída

15.3. projekt Pohádka – 5. třída

18.3. Matematický klokan – 2. – 9. třída

21. 3. – Ukliďme svět! Ukliďme Senici!

21. 3. – 23. 3. – Duhové Velikonoce na 1. stupni

23.3. „Win the Easter Bunny“ v Litovli – 5. a 6. třída

24. -25. 3.  Velikonoční prázdniny

29. – 30. 3. Pythagoriáda 6. – 8. třída

ÚNOR

Oznámení o výsledku řízení o žádostech o přijetí k základnímu vzdělávání

(zápis do 1. tříd pro školní rok 2016/2017)

Zapis_2016.pdf(387kb)

 1. 2. Výzkum sociálně – emotivních kompetencí UP Olomouc (2. část) – 2. třída

 2. 2. Zahájení plaveckého výcviku 1., 2., 3. třída

 3. 2. Dopravní výchova s městskou policií 4. třída

3.2. Exkurze PANAV 9. třída

3.2. Biologická olympiáda 7.- 9. třída

4.2. Ředitelské volno – z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu v Senici na Hané

12.2. Planetárium – 1. – 4. a 7. -9. třída

15.2. – 19.2. Jarní prázdniny

24. 2. Divadelní představení v MD Olomouc – Pidínci a modrý kocour – 1. – 4. třída

LEDEN

12.1. Třídní schůzky – informativní

13.1. Schůzka v MŠ před zápisem do 1. třídy – 16, 15 hod na 1. stupni

14. 1. Schůzka s rodiči předškoláků – 16 hod ve 2. třídě

15.1. Moravské divadlo Olomouc – Noc na Karlštejně (7. a 8. třída)

22. 1. Zápis dětí do 1. třídy – Cesta za duhou  Zápis pozvánka

28.1. Pythagoriáda – školní kolo 5. třída

28.1. Pololetní vysvědčení – hodnocení za 1. pololetí šk. r. 2015/2016 – výpis

29. 1. Pololetní prázdniny

PROSINEC

11.12. Den otevřených dveří    Pozvánka

2. kolo internetové soutěže Chemík (8. a 9. třída) – průběžně

18.12. – 2. kolo soutěže Mladý chemik (3 žákyně 9. ročníku ) – Střední škola logistiky a chemie Olomouc

15.12. – soutěž Máme rádi zvířata (zájemci) – DDM Litovel

15.12. – vyhodnocení školních kol internetové soutěže Sapere a Finanční gramotnost

17. 12. 2015 – společné posezení rodičů a dětí 1. třídy

18. 12. 2015 – společné posezení rodičů a dětí 2. a 4. třídy, hledání vánočních skřítků

20. 12. 2015 – Zlaté zpívání v kostele  – pozvánka Zlatá_vánoční_neděle_-_2015(pdf)

LISTOPAD

internetové soutěže SAPERE a Finanční gramotnost (5. – 8. ročník) – školní  kolo

internetová soutěž Rozpočti si to – 8. ročník 1. a 2. kolo

2. 11.  – strašidýlkový den žáků 1. stupně pro kamarády z MŠ

5. 11.  – třídní schůzky SRPŠ

16. listopadu – koncert MFO Obrázky z výstavy – 6. -7. třída

18., 19. 11.  – konzultace žák – rodič – učitel – 1. – 4. třída

24.11.  – exkurze Planetárium Brno a Anthropos – 5. -6. třída

ŘÍJEN

29. 9. – 2. 10.  – sběr starého papíru

1. 10.  – zahájení činnosti kroužků

9. 10. – oslava 140. výročí otevření školní budovy v Zákostelí      Pozvánka.pdf(134kB)

12. 10.  – metodické sdružení učitelů obvodních škol – 13, 30 hod

21. 10.  – Den stromů v Mladči + exkurze do jeskyň – 1.-  4. tř.

21.10. – exkurze Dukovany a Slavkov – 8. – 9. třída

24. 10.  – kulturní vystoupení žáků 1. stupně na setkání seniorů v Senici na Hané

ZÁŘÍ

1.9. – přivítání do nového školního roku 2015/2016 v KD Senice na Hané v 8 hod

3.9. – projektový den Bezpečně do školy 1. – 9. třída

9. 9. – průzkum sociální komunikace – 2. třída

17.9. – exkurze Olomouc Přemyslovský palác 7. třída

17. 9. – foto na alba 1. – 5. třída – zájemci

18. 9. – 2. třída – dopravní hřiště Litovel + exkurze do muzea

24. 9. – 1. a 3. třída – dopravní hřiště Litovel + exkurze do muzea

25. 9. – Evropský den jazyků

30. 9. – dopravní výchova 4. třída

Skip to content