Nezařazené

Žáci deváté třídy učí prvňáčky

Ve středu 28.3. zavítali k prvňáčkům žáci deváté třídy – Markétka a Jáchym . Přišli dětem vysvětlit, proč se slaví Den učitelů a při této příležitosti si také toto povolání vyzkoušeli – odučili hodinu matematiky. 

Nejprve procvičili s žáky početní operace sčítání a odčítání do 15 na příkladech ve sloupečcích. Dále měli připravené početní hady a pyramidy na logické počítání a rychlost. Závěr hodiny patřil samostatné práci žáků – malovaným příkladům, ze kterých vyšel obrázek známé pohádkové postavy medvídka PÚ.

Hodina proběhla v klidné a pohodové atmosféře, Markétka a Jáchym byli příjemnými učiteli a prvňáčci se jim odměnili snaživou prací v celé hodině.

Skip to content