Aktivity

Vzhůru ke hvězdám s Planetáriem Morava

Ve čtvrtek dne 24.9. přijelo do naší školy mobilní planetárium Morava. Žáci 5. – 9. třídy postupně zhlédli výukové filmy o vesmíru.

Děti z 5. a 6. třídy se podívaly na program Ze Země do vesmíru, kde si zopakovaly a prohloubily své znalosti, probírané v hodinách. Podívaly se, jak vypadá Slunce a jednotlivé planety Sluneční soustavy. Seznámily se s různými typy galaxií a hvězdokup a dalšími zajímavými objekty ve vesmíru. Děti z dalších ročníků si vybraly film o temné hmotě nazvaný Fantom vesmíru. Projekce jim představila téma, které se zatím do učebnic nedostalo. Dozvěděli jsme se, co je to temná hmota a jaké jsou projevy její existence. Také jsme se podívali do středisek, které se studiem této záhadné substance zabývají. Po ukončení filmů vždy proběhla krátká diskuse o tématu. Dostali jsme také pexesa a pracovní listy využitelné ve výuce.

Program se nám líbil a jistě byl zpestřením naší školní výuky.

Mgr. Monika Polášková

   

Skip to content