Aktivity

Výtvarná výchova

Žáci 7. – 9. třídy zpracovávali v hodinách výtvarné výchovy projekt – Významné stavby Česka. Zde několik ukázek prací žáků.

3 9 5 4 3

6 2 1

 

Skip to content