Aktivity

Velikonoční jarmark v Senici

V sobotu 28. 3.  se v prostorách Kulturního domu v Senici konal malý velikonoční jarmark, který byl spojen nejen s oslavou jarních svátků, ale také s otevřním turistické sezony v Olomouckém kraji. Žáci naší školy podpořili tuto akci malým vystoupením. Malí předvedli publiku něco z velikonočních zvyků, starší sehráli hurvínkovskou scénku s pomlázkou. Všichni přítomní se mohli také zúčastnit velikonočních dílen v přísálí, ve kterých si mohli vyrobit něco z velikonočních dekorací. Žáci keramického a výtvarného kroužku jim pomohli nejen se slepičkou ze sena, ale také se stříháním ozdob na okna a výrobou květinek.

P1050104 P1050105 P1050108 P1050135 P1050137 P1050146 P1050157

Skip to content