Aktivity

Vánoční zpívání 2013 a výstava perníčků

„Na nebesích hvězdička vychází,…“

to je úryvek písničky, se kterou se asi devadesát dětí první až deváté třídy představilo na svém vánočním vystoupení na stříbrnou neděli 15. prosince 2013. V odpoledních hodinách zněly Senicí koledy, výrobky na jarmark byly připraveny a před kostelem se scházeli netrpěliví koledníci. To všechno umocňovala vůně vánočního punče, pečeného cukroví a kapříků.

Při vystoupení nechyběly písně sborové, sólové zpěvy, ani zvonečková básnička v podání našich nejmenších školáčků. V sobotu jsme část vystoupení prezentovali pro občany Cakova.

Teď již nezbývá než pár posledních dnů trpělivě čekat na onu slavnostní chvíli, kdy každého z nás zvoneček pozve ke stromečku ve svých domovech a naplní se tak slova jedné z písniček:

 „O Vánocích, až uslyšíš rolniček zvonění,

stromečků vábení, budem si blíž,

budem si blíž…. “.

Skip to content