Aktivity

Svátek Slabikáře

V pátek 29. května 2015 se za trochu aprílového počasí do malé školy v Senici na Hané v odpoledních hodinách scházeli rodiče, prarodiče a s nimi jejich prvňáčci, kteří slavili svůj velký den. Všechny vítal barevný, křídami vyzdobený a deštěm trochu rozmoklý chodník, který pro své pozvané hosty prvňáčci připravili. Byl Svátek Slabikáře.

Ve vlastnoručně vyrobených čepicích, se Slabikářem, v jemně zelených tričkách a za zvuku písně Pá, pá, jdem mami, .. , vkráčeli v 16,00 hodin drobnými krůčky a lehce nervózní do své 1.třídy. Zde je čekali kromě rodičů i hosté: p. starosta Ing. Michal Tichý, paní zástupkyně Mgr.Růžena Hynková, p. ředitelka MŠ Jana Gruntová, p. knihovnice Ivana Alexová, paní učitelky z 1.stupně a paní vychovatelky ŠD.
Děti se předvedly v básničkách, písničkách, rytmizacích, luštily, četly ze Slabikáře a na závěr zahrály čtyři pohádky. O budce, O princezně, O kuřátku v obilí a Jak šli bratři pro kládu. Program zpestřili i anglickou vsuvkou.
Věříme, že všichni přítomní se dobře bavili, že děti zvládly i přes horko a odpolední únavu celý dvouhodinový program na výbornou.
Za svoji pilnou práci byly všechny děti odměněny certifikátem za zvládnutí nástrah Slabikáře, od rodičů dárkem v podobě knihy, nechyběl slavnostní přípitek dětským šampaňským, sladkosti a dárky od hostů, nová průkazka do místní knihovny a nezbytné fotografování.
Moc děkujeme všem přítomným za vytvoření milé atmosféry.
Příjemné bylo i malé sladké občerstvení po této slávě na našem školním dvoře.
Potlesk a slova uznání jsou pro malé prvňáčky největší odměnou. Unaveni, ale spokojeni, se ale ještě nerozešli do svých domovů.
S paní učitelkou se dohodli, že zkusí zjistit, jestli jsou ve škole kromě vánočních skřítků také jejich kamarádi, skřítci slabikářoví. Po odchodu rodičů si svoji třídu proměnili na ložnici. Rozmotávaly se karimatky, rozbalovaly spací pytle, polštářky a plyšáčci na spaní.
Příjemným překvapením byla i přítomnost andílků, kteří prvňáčkům nachystali zábavná stanoviště a dokonce s nimi našli sladký poklad.
A skřítci? Tak ti v naší škole určitě jsou…. Prvňáčci by o nich mohli povídat, jen se jich zeptejte.
Sobotní sluníčko nás svými šimravými paprsky probudilo a lákalo k vyběhnutí ven. Po dobré a voňavé snídani a protažení si děti vyzvedli rodiče.
Rozcházeli jsme se plni radosti, dojmů, spokojeni po krásně prožitém pátečním svátečním dni a skřítkovské noci.
Moc děkujeme všem maminkám, tatínkům a hostům za milá slova, dobroty  a dárečky.
Největší pochvalu a poděkování si ale zaslouží prvňáčci, kteří svůj program zvládli na výbornou a dokázali sobě i všem přítomným, že svůj první školní rok zvládli a už se právem  těší do druhé třídy.
IMG_3884_postcard IMG_3906_postcard IMG_3966_postcard IMG_4047_postcard
Skip to content