Aktivity

Stříbrné vánoční zpívání našich dětí

Na stříbrnou adventní neděli se senický kostel rozezněl hlásky dětí z naší školy. Vánoční písničky přišly hostům, kteří zaplnili celý kostel, zazpívat také děti z místní mateřské školy i skupiny Aktiváček. Celé slavnostní vystoupení bylo prokládáno krásnými skladbami v podání místní Scholy.

Téměř hodinový program byl odměněn velkým potleskem. Všichni účinkující si zaslouží obrovskou pochvalu a poděkování za rolničkově prožité nedělní odpoledne.

Troufnu si říct, že pro spoustu rodičů i prarodičů bylo nedělní zpěvavé vystoupení jedním z nejkrásnějších vánočních dárků.

Přejeme Vám všem, aby nejen letošní Vánoce byly plné těch nejopravdovějších dárků, které nelze koupit v žádném hypermarketu ani na internetu. Jsou to dárky věnované srdíčkem a od srdíčka……

    Malí i velcí zpěváčci z naší senické školičky

Skip to content