Úvodní stránka

Vítáme Vás v novém školním roce 2015/2016

 

 

 

Červen

1.6. – filmové představení v KD Senice na Hané

2. 6.   –  schůzky SRPŠ

 3. 6.  – fotografování tříd

 8. 6.  – knihovna Senice na Hané – beseda s žáky 6. tř.

8.6. – koncert ZUŠ v MŠ – 1. – 5. tř.

12. 6. – turnaj obvodních škol ve fotbálku – ZŠ Haňovice – 1. st.

15. – 19. 6. – škola v přírodě „Ostrov přátelství“ – 1. – 4. tř.

16. 6. – exkurze do ZOO Kopeček – 1. – 4. tř.

22. 6.  – klasifikační porada

23. 6. – rozloučení žáků 4. třídy

           23.6.  –  Senická laťka

24. 6.  – atletický trojboj obvodních škol – 1. – 5. tř.

26. 6.  – Zahradní slavnost – 16, 00 hod za KD Senice na Hané

30. 6.  – ukončení školního roku 2014 /2015, slavnostní předávání závěrečného vysvědčení

30. 6.  – předávání klíče předškolákům v MŠ v 10, 30 hod

 

Květen

  6. 5. 2015 – dopravní výchova 4. tř. – Litovel – získávání řidičských průkazů

14. 5. – výlet 6. třída – lanové centrum LASERGAME Olomouc

14. 5. – 8. – 9. třída – exkurze Javoříčko

15. 5. 2015 – exkurze do Olomouce – 4. třída

18.5. – 7. – 8. třída – exkurze Ostrava

20. 5. – 21.5. – výlet 9. třída – Praha

28. 5. 2015 – výlet 8. třída – Jeseník

29. 5. 2015 – Noc kostelů

29. 5. 2015 – Svátek Slabikáře – 1. tř.

 

 

Duben

14.4. 2015 –  Coca-Cola Cup Prostějov – 2. kolo (hoši 6. -9. třída)

14. 4. 2015 – SRPŠ – schůzky rodičů v 16, 30 hod

16.4. 2015 – turnaj v házené v Litovli (5. – 7. třídy)

27. – 30. 4. 2015 – sběr starého papíru

24. 4. 2015 – Den Země + Ukliďme svět! (1. – 4. třída)

27. 4. 2015 – Den Země (5. – 9.třída)

28.4. 2015 – celostátní  finálové kolo SAPERE – vědět jak žít -Praha (5.třída)

28. 4. 2015 – obvodní kolo recitační soutěže – 1. stupeň v ZŠ Cholina

29. 4. 2015 – koncert skupiny Abraka Muzika – Pohádkový vandr – 1. stupeň

29. 4. 2015 – koncert skupiny Abraka Muzika – Prevence kriminality – 2. stupeň

30. 4. 2015 – Plavba po ostrovech – anglický projekt s žáky obvodních škol

30. 4. 2015 – turnaj v miniházené s obvodními školami – Házená do škol

 

Březen

4. 3.  Výlet žáků 1. – 5. třídy do Zlína do zábavního parku Galaxie

9. 3.  Školní kolo Recitační soutěže  5. – 9.třída

13. 3. Maškarní odpoledne – školní družina

18. 3.  Návštěva místní knihovny – školní družina

20. 3. Matematický klokan – 2. – 9. třída

krajské kolo „Sapere – vědět jak žít“ – 5. třída

20. 3. Projektový den Zelený ostrov – 1. – 4. tř.

27. 3.  Aprílové učení – Den naruby

30. 3. Barevné Velikonoce na zámku v Náměšti na Hané – 1. – 4.  třída

31. 3. Dramatický kroužek – návštěva Moravského divadla – Rusalka balet

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015-2016:

rozklikněte: seznam přijatých žáků

 

Akce školy :

Únor

3.2. Biologická olympiáda kategorie C, D – školní kolo 6. – 9.třída

5.2. Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo

6.2. Soutěž k Valentine´s Day ( February 14th)  – 9. třída

9. – 13.2. Jarní prázdniny

26.2. Mladý chemik – 3. kolo soutěže

 

Leden

6.1. Informativní schůzky 1. stupeň

8.1. Informativní schůzky 2. stupeň

13.1. Příroda kolem nás – beseda s myslivci 1. – 4. tř.

15.1. Klasifikační porada

okresní kolo soutěže SAPERE 5. – 9. třída

okresní kolo soutěže Finanční gramotnost 8. – 9. třída

 19. 1.  Informativní schůzka s rodiči předškoláků 16.30 h

19.1. okresní kolo dějepisné olympiády

19.1. – 23.1. Lyžařský výcvikový kurz 7. – 8. třída

19.1. a  20.1. – exkurze se školní družinou u hasičů v Senici na Hané.

21.1.  1.oddělení školní družiny –  výukový program v knihovně v Senici na Hané

23.1. Zápis dětí do 1. třídy – Plavba za pokladem   plakátek.pdf

27.1. Mladý chemik – 2. kolo soutěže – 9. třída

28. 1. Dopravní výchova 4. tř.

28.1. Rozdání vysvědčení – výpis za 1. pololetí šk. r. 2014/2015

29. 1 . Ředitelské volno

30.1. Pololetní prázdniny

Pozvánka na Zlatou vánoční neděli – pro zvětšení zklikněte na obrázek :))

Zlatá vánoční neděle

 

Prosinec

5. 12. – čertování v malé škole

12. 12. – DOD, vystoupení žáků a vánoční jarmark

13. 12. – Vánoční zpívání na Adventáliích v polské Szczytne

15. – 19. 12. – Vánoční zpívání na schodech

15. 12. – Vánoční pohádka v podání skupiny Abraka Muzika -1. -5. tř.

17. 12. – Vánoční koncert ZUŠ Litovel, pobočka Senice na Hané

18. 12. – vánoční posezení rodičů a dětí 1. třídy

21. 12. – Zpíváme na zlatou neděli – Vánoční zpívání v kostele, výstava betlémů na faře, vánoční jarmark

22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 – vánoční prázdniny (nástup do školy 5. 1. 2015)

Pozvánka na Vánoční rodičovské dílny

 

andělMilé maminky, babičky, tetičky a snad i tvořiví muži,

ZŠ v Senici na Hané si Vás dovoluje srdečně pozvat na

Vánoční rodičovské dílny.

   (hlavní budova ZŠ – vchod ze dvora)

  • 20. 11. 2014 – 17.00 hod. – keramika (možnost tvorby dle vzoru, popř. dle vlastní fantazie – Mgr. Kateřina Prucková) – 50,- Kč

o   dokončení glazování keramiky 11. 12. 2014 – od 18. 30 hod.

  • 11. 12. 2014 – 17.00 hod. – šitý šperk (výroba náhrdelníku – Ing. Radka Tichá) – 50 Kč

Vzhledem k nutnosti zajištění materiálu a prostor Vás prosíme o potvrzení zájmu o jednotlivé kurzy do 19. 11., a to v papírové podobě (doručit do ředitelny školy), nebo stačí účast potvrdit jen mailem na adresu vedeni.skoly@zssenicenh.cz (jméno, kurz). Poplatek bude hrazen na místě.

Naše škola opět oceněna titulem Zelená škola Olomouckého kraje!

scan 1

Výsledky voleb do školské rady

volební období: 2014 – 2017

 

Zástupci rodičů:

Mgr. Dominika Doláková, Senice na Hané 108, projektový manager

Gabriela Koleňáková, Senice na Hané 251, laborantka

Zástupci pedagogů:

Mgr. Monika Kalabisová

Mgr. Jana Střídová

 

Akce školy v jednotlivých měsících:

Listopad

3. 11.  Coca-cola cup – Šternberk (2. stupeň)

4. 11. – návštěva místní knihovny – 3. a 4. tř. (projekt Čtení pomáhá)

6. 11. – schůzky SRPŠ – od 16. 30 – 18. 00 hod. (1. stupeň – Zákostelí, 2. stupeň – hlavní budova)

7. 11. – exkurze do KHS Olomouc – Zdravá výživa – 4. tř.

11. 11. – Koncert MFO – 7. a 8. třída

11. 11. – Testování SCIO 9. třída

12. 11. – Testování SCIO 9. třída

12. 11. – dopravní výchova a první pomoc – 4. tř.

13. 11. – Projekt Gymnázia J. Opletala v Litovli (8. třída)

14. 11.  – Hrajeme si s podzimem – hravý den pr MŠ Senice na Hané

15. 11. – Velká cirkusová pohádka – vystoupení Vojty Vrtka

19. – 20. 11. – konzultace učitel – rodič – žák – 1. tř. (13. 30 – 17. 30)

19. 11. – ŠD – návštěva místní knihovny (1. oddělení)

21. 11. – Svatba (9. ročník)

21. 11. – ŠD – filmové představení Anděl páně

24. 11. – Příběhy bezpráví – film s besedou o době před 25 lety (9. tř.)

25. 11. – exkurze do KHS Olomouc – HIV (8. třída)

26. 11. – Exkurze do adventního Krakowa (2. stupeň)

27. 11.  – exkurze KHS – HIV, Scholaris (9. třída)

 

Říjen

1.10.  – exkurze ŠD a přírodovědného kroužku do ZOO v Olomouci 1. – 4. tř.

3. 10. – výstava Flora Olomouc (přírodovědný kroužek a pro zájemce)

15. 10. – Přírodovědný klokan  8. – 9. tř.

16. 10. – beseda se starostou OÚ Senice na Hané  6. tř.

20. 10. – Den stromů  1. – 4. tř.

27.  – 29. 10. – podzimní prázdniny

30. 10. – Zdravá výživa  5. tř. – KHS Olomouc

 

 

Září

5.9  – projektový den Bezpečně do školy

11. 9. – dopravní hřiště Litovel 1. tř.

17. 9. – fotoalbum 1. –  5. tř.

18. 9. – dopravní hřiště Litovel 3. tř.

24. 9. – planetárium Brno 6. a 7. tř.

24. 9. – dopravní hřiště Litovel 4. tř.

26. 9.  – Evropský den jazyků

 

Skip to content