Aktivity

Sportovní pohádkou pro MŠ se loučí čtvrťáci

Ve středu 26.6. jsme na našem levandulovém školním dvoře přivítali malé sportovce z místní mateřské školky, pro které si žáci čtvrté třídy připravili stanoviště plné pohybu a pohádkových zvířátek.

Sluníčko sice pálilo na zlatou medaili, ale to nikoho neodradilo od sbírání razítek a obrázků za splněné úkoly. Střelba na bránu, slalom, shazování kuželek, chůze po kladině či prolézání pavučinou nikomu nečinilo žádný problém. Velkými pomocníky byly děti ze třetí třídy, které se staly zodpovědnými průvodci. K nim se přidala část prvňáčků a žádný malý sportovec ze školky se nemohl zatoulat. Malí i ti větší si celé dopoledne náramně užili!

Moc děkujeme čtvrťáčkům za velmi zábavně a perfektně nachystaná stanoviště a současně jim přejeme na cestu do páté třídy hodně zdraví, štěstí a splněných nejen školních snů.

Kamarádi z malé školy a jejich paní učitelky

Skip to content