Aktivity

Soutěž ke Dni Země

Letos jsme si připomněli Den Země trochu netradičně. Vzhledem k uzavření škol jsme se nemohli sejít na celoškolním projektovém dni. Rozhodli jsme se tedy oslavit Den Země jinak – společně, ale každý sám. Děti byly vyzvány, aby se snažily udělat něco pro přírodu samy doma.

A tak se děti letos učily na vlastních zahradách, pozorovaly a taky trochu i vylepšovaly. Vždyť i kousek místa u domu může být pomocí pro volně žijící živočichy a plané rostliny. Děti tedy pozvaly přírodu k sobě domů.
Povedlo se jim to výborně, jak se budete mít možnost ještě přesvědčit v září na výstavce fotografií. A protože vybrat vítěze soutěže jsme si jednoduše netroufli, byly všechny zúčastněné děti z prvního i druhého stupně oceněny diplomem a malou drobností. Zároveň bylo vylosováno pět žáků, kteří obdrželi ještě maličkost navíc. Jsou to tito žáci:
Ondřej Tichý – 6. třída
Zdislava Kalvodová – 6. třída
Karel Jahoda – 2. třída
Cyril Ošťádal – 4. třída
Karolína Kučerová – 4. třída

Všem dětem patří velká pochvala a jejich rodičům poděkování za podporu a pomoc. Je krásné a tolik potřebné, že děti vedete ke vztahu k přírodě. Přeji Vám hodně vytrvalosti a radosti z dětí i do budoucna.
Monika Polášková

   

 

Skip to content