Aktivity

Slavnostní otevření arboreta Blíž k přírodě

V úterý 5. 11. v 15.30 proběhlo u budovy školy slavnostní otevření školního arboreta, jehož vybudování je financováno z grantu Revolvingového fondu MŽP. Tímto byl také veřejnosti představen projekt, který má název Blíž k přírodě. Na úpravě pozemku, výsadbě rostlin a jejich následné péči se podílí žáci ze všech tříd 2. stupně a také žáci 5. třídy. Náročnější venkovní práce prováděl školník pan Hrachovina. Děti také za pomoci pedagogů a pana školníka vyráběly ptačí budky, krmítka, hmyzí hotely a keramické doplňky do arboreta. Zástupci každé třídy v úterý prezentovali, co vše během realizace projektu zvládli a co se naučili. Hosté si mohli prohlédnout také vysazené rostliny a poznávat je podle popisných cedulek. V přízemí školy byla nainstalována výstava fotografií, herbářů a výtvarných prací. Její součástí byl také poznávací kvíz vysazených rostlin a výstavka výrobků do arboreta.

Ráda bych poděkovala všem, kteří přispěli k realizaci našeho školního arboreta,  za jejich pomoc a podporu. Zároveň také děkuji hostům za jejich účast. Držte nám palce i nadále, ať se našim rostlinkám daří!

Skip to content