Aktivity

Školní kolo dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhl ve škole 48. ročník dějepisné olympiády. Školního kola se zúčastnilo celkem 14 žáků z 8. a 9. třídy.Tematické zaměření letošního ročníku bylo: Za poznáním, za obchodem a za prací aneb Cesty jako tepny civilizace. Písemná práce měla 18 úkolů z učiva od středověku až po novověk. Žáci mohli získat maximálně 70 bodů. Pro úspěšné řešitele bylo třeba získat 42 bodů tedy 60%.

V letošním roce se podařilo překročit hranici 60% 4 žákům. Nejlépe si vedli Václav Malý z 8. třídy a Jan Elsner z 9. třídy, oba splnili shodně test na 77% a postupují do okresního kola, které se koná v lednu v Olomouci.

Dále hranici pro úspěšné řešitele splnili Zdeněk Skyva 64 % a Matyáš Moťka 70% -oba  získávají pochvalu.

Skip to content