Školní družina 2018/19

Do školní družiny jsou přijímány děti od 1. – 5. třídy, celková kapacita je 50 dětí. Družina je rozdělena na dvě oddělení. Provoz ranní družiny probíhá i letos s kapacitou 25 žáků.

ranní družina

 • vychovatelka: Pavlína Hrachovinová
 • tel: 588 880 252
 • počet dětí: 25
 • 1. stupeň

I. oddělení

 • vychovatelka:  Markéta Dutszaková
 • mob. 731 711 136
 • počet dětí: 25
 • pavilonek

II. oddělení

 • vychovatelka: Mgr. Eva Juříková
 • tel. 588 880 254, mob. 724 764 334
 • počet dětí: 25
 • hlavní budova školy (č.25)

Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení pro šk. r. 2018/2019:

Seznam žáků ranní družina 2018-19
Seznam žáků I. oddělení 2018-19
Seznam žáků II. oddělení 2018-19

 

Pro nováčky 🙂

I. oddělení školní družiny se nachází v pavilonu vedle hlavní budovy (II. stupně) ZŠ.  II. oddělení je umístěno v budově II stupně. Toto oddělení je v provozu do 15.00. V případě nevyzvednutí dítěte, přechází dítě do I. oddělení, jehož provoz je do 16.00.

Poplatek za školní družinu  činí 70,-Kč za jeden měsíc. Platba probíhá v hotovosti. Můžete platit měsíčně, čtvrtletně, půlročně i ročně.  Dále vybíráme 20,- Kč/rok na pitný režim.

Nepřítomnost dítěte v ŠD je nutné omlouvat, nejlépe písemně prostřednictvím deníčku.

( viz. vnitřní řád ŠD)

Do ŠD si děti přinesou: papuče, převlečení na ven, košili (staré tričko) nebo zástěrku na výtvarné práce, kapesníky

 

Skip to content