Rozvrh hodin 1.9.-11.10.2020

Rozvrh platný od 1. 9. 2020 do 11. 10. 2020

Zvolte třídu:   I.    II.   III.   IV.   V.   VI.  VII.A   VII.B   VIII.   IX.A  IX.B

Vyučování:

 

1. vyučovací hodina    740 –   825
2. vyučovací hodina    830 –   915
3. vyučovací hodina    930 – 1015
4. vyučovací hodina 1025 – 1110
5. vyučovací hodina 1120 – 1205
6. vyučovací hodina 1210 – 1255
7. polední přestávka 1255 – 1325
8. vyučovací hodina 1325 – 1410
9. vyučovací hodina 1410 – 1455


 

 

                       
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA SENICE NA HANÉ, okres Olomouc, příspěvková organizace  I.  (KALABISOVÁ Monika)  
    1
7:40- 8:25
2
8:30- 9:15
3
9:30-10:15
4
10:25-11:10
5
11:20-12:05
6
12:10-12:55
7
12:55-13:25
8
13:25-14:10
9
14:10-14:55
 
   
P
o

 
Čj
Kl
(S4)
M
Kl
(S4)
Pr
Kl
(S4)
Čj
Kl
(S4)
           
   
Ú
t

 
Čj
Kl
(S4)
Čj
Kl
(S4)
M
Kl
(S4)
Hv
Kl
(S4)
           
   
S
t

 
Čj
Kl
(S4)
M
Kl
(S4)
Tv
Kl
(TV)
Tv
Kl
(TV)
           
   
Č
t

 
Čj
Kl
(S4)
M
Kl
(S4)
Pr
Kl
(S4)
Čj
Kl
(S4)
           
   
P
á

 
Čj
Kl
(S4)
Čj
Kl
(S4)
Pc
Kl
(S4)
Vv
Kl
(S4)
           
                       

 

 

 

                       
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA SENICE NA HANÉ, okres Olomouc, příspěvková organizace  II.  (BARABÁŠOVÁ Jana)  
    1
7:40- 8:25
2
8:30- 9:15
3
9:30-10:15
4
10:25-11:10
5
11:20-12:05
6
12:10-12:55
7
12:55-13:25
8
13:25-14:10
9
14:10-14:55
 
   
P
o

 
Čj
Br.
(S2)
Čj
Br.
(S2)
M
Br.
(S2)
Pr
Br.
(S2)
Čj
Br.
(S2)
         
   
Ú
t

 
Čj
Br.
(S2)
M
Br.
(S2)
Čj
Br.
(S2)
Hv
Br.
(S2)
           
   
S
t

 
Čj
Br.
(S2)
Čj
Br.
(S2)
M
Br.
(S2)
Pr
Br.
(S2)
Čj
Br.
(S2)
         
   
Č
t

 
Tv
Br.
(TV)
Tv
Br.
(TV)
M
Br.
(S2)
Čj
Br.
(S2)
           
   
P
á

 
Čj
Br.
(S2)
M
Br.
(S2)
Pc
Br.
(S2)
Vv
Br.
(S2)
           
                       

 

 

 

                       
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA SENICE NA HANÉ, okres Olomouc, příspěvková organizace  III.  (BERNATÍKOVÁ Tereza)  
    1
7:40- 8:25
2
8:30- 9:15
3
9:30-10:15
4
10:25-11:10
5
11:20-12:05
6
12:10-12:55
7
12:55-13:25
8
13:25-14:10
9
14:10-14:55
 
   
P
o

 
Čj
Be
(S1)
Čj
Be
(S1)
M
Be
(S1)
Čj
Be
(S1)
Pr
Be
(S1)
         
   
Ú
t

 
Aj
St
(S1)
Čj
Be
(S1)
M
Be
(S1)
Tv
Be
(TV)
Tv
Be
(TV)
         
   
S
t

 
Čj
Be
(S1)
M
Be
(S1)
Čj
Be
(S1)
Pr
Be
(S1)
Hv
Be
(S1)
         
   
Č
t

 
Čj
Be
(S1)
M
Be
(S1)
Aj
St
(S1)
Pr
Be
(S1)
Pc
Be
(S1)
         
   
P
á

 
Čj
Be
(S1)
Aj
St
(S1)
M
Be
(S1)
Vv
Be
(S1)
Vv
Be
(S1)
         
                       

 

 

 

                       
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA SENICE NA HANÉ, okres Olomouc, příspěvková organizace  IV.  (MAITNEROVÁ Jana)  
    1
7:40- 8:25
2
8:30- 9:15
3
9:30-10:15
4
10:25-11:10
5
11:20-12:05
6
12:10-12:55
7
12:55-13:25
8
13:25-14:10
9
14:10-14:55
 
   
P
o

 
Čj
Mt
(S3)
M
Mt
(S3)
Pří
Mt
(S3)
Čj
Mt
(S3)
Hv
Mt
(S3)
         
   
Ú
t

 
Čj
Mt
(S3)
Aj
St
(S3)
M
Mt
(S3)
Vla
Mt
(S3)
Pc
Mt
(S3)
         
   
S
t

 
Čj
Mt
(S3)
M
Mt
(S3)
Pří
Mt
(S3)
Vv
Mt
(S3)
Vv
Mt
(S3)
         
   
Č
t

 
Čj
Mt
(S3)
M
Mt
(S3)
Vla
Mt
(S3)
Aj
St
(S3)
Čj
Mt
(S3)
         
   
P
á

 
Aj
St
(S3)
Čj
Mt
(S3)
M
Mt
(S3)
Tv
Mt
(TV)
Tv
Mt
(TV)
         
                       

 

 

 

                       
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA SENICE NA HANÉ, okres Olomouc, příspěvková organizace  V.  (KUBOVÁ Renata)  
    1
7:40- 8:25
2
8:30- 9:15
3
9:30-10:15
4
10:25-11:10
5
11:20-12:05
6
12:10-12:55
7
12:55-13:25
8
13:25-14:10
9
14:10-14:55
 
   
P
o

 
Aj (a2)
St
(29)
M
Ku
(20)
Čj
Ku
(20)
Pří
Ku
(20)
L: I (i1)
Ja
(38)
L: I (i1)
Ja
(38)
       
  Aj (a1)
Hn
(20)
S: I (i2)
Ja
(38)
S: I (i2)
Ja
(38)
 
   
Ú
t

 
Čj
Ku
(20)
M
Ku
(20)
Vla
Ku
(20)
Čj
Ku
(20)
Hv
La
(20)
Aj (a2)
St
(19)
       
  Aj (a1)
Hn
(39)
 
   
S
t

 
M
Ku
(20)
Čj
Ku
(20)
Aj (a2)
St
(37)
Pří
Ku
(20)
Pc
Ku
(20)
         
  Aj (a1)
Hn
(20)
 
   
Č
t

 
Čj
Ku
(20)
M
Ku
(20)
Vla
Ku
(20)
Tv
Ku
(TV)
Tv
Ku
(TV)
         
   
P
á

 
Čj
Ku
(20)
M
Ku
(20)
Vv
Ku
(30)
Vv
Ku
(30)
Čj
Ku
(19)
         
                       

 

 

 

                       
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA SENICE NA HANÉ, okres Olomouc, příspěvková organizace  VI.  (STEJSKALOVÁ Petra)  
    1
7:40- 8:25
2
8:30- 9:15
3
9:30-10:15
4
10:25-11:10
5
11:20-12:05
6
12:10-12:55
7
12:55-13:25
8
13:25-14:10
9
14:10-14:55
 
   
P
o

 
Z
Po
(19)
Čj
La
(19)
M
Mk
(30)
D
(30)
Aj
St
(29)
  Vv
Va
(30)
Vv
Va
(30)
   
   
Ú
t

 
Tv
Hn
(TV)
Tv
Hn
(TV)
Čj
La
(37)
Pp
Po
(32)
M
Mk
(30)
         
   
S
t

 
Aj
St
(29)
M
Mk
(30)
Fy
Ja
(22)
Čj
La
(19)
D
(30)
Hv
La
(20)
       
   
Č
t

 
Pp
Po
(32)
Aj
St
(29)
Čj
La
(29)
M
Mk
(30)
I
Ja
(38)
Vz
St
(29)
       
   
P
á

 
M
Mk
(32)
Z
Po
(29)
Čj
La
(29)
Ov
Ko
(20)
L: Pc
Ja
(díl)
L: Pc
Ja
(díl)
       
                       

 

 

 

                       
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA SENICE NA HANÉ, okres Olomouc, příspěvková organizace  VII.A  (HORNYCHOVÁ Hana)  
    1
7:40- 8:25
2
8:30- 9:15
3
9:30-10:15
4
10:25-11:10
5
11:20-12:05
6
12:10-12:55
7
12:55-13:25
8
13:25-14:10
9
14:10-14:55
 
   
P
o

 
M
Hor
(32)
Čj
Ju
(29)
Pp
Po
(32)
Aj (Aj1)
Hn
(29)
D
(19)
         
  Aj (Aj2)
St
(37)
 
   
Ú
t

 
Z
Hor
(37)
M
Hor
(22)
Čj
Ju
(39)
Aj (Aj1)
Hn
(29)
Ov
Hor
(19)
Vt
Ja
(38)
  L: Pc
Ja
(díl)
L: Pc
Ja
(díl)
 
  Aj (Aj2)
St
(19)
 
   
S
t

 
Pp
Po
(32)
Čj
Ju
(22)
M
Hor
(32)
Fy
Hor
(22)
Vv
Va
(29)
Vv
Va
(29)
       
   
Č
t

 
Aj (Aj1)
Hn
(30)
Čj
Ju
(37)
Nj
Va
(37)
Fy
Hor
(22)
Hv
La
(20)
D
(19)
       
  Aj (Aj2)
St
(19)
 
   
P
á

 
Tv
Hn
(TV)
Tv
Hn
(TV)
M
Hor
(32)
Nj
Va
(29)
Čj
St
(29)
Z
Hor
(19)
       
                       

 

 

 

                       
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA SENICE NA HANÉ, okres Olomouc, příspěvková organizace  VII.B  (JAHODA Karel)  
    1
7:40- 8:25
2
8:30- 9:15
3
9:30-10:15
4
10:25-11:10
5
11:20-12:05
6
12:10-12:55
7
12:55-13:25
8
13:25-14:10
9
14:10-14:55
 
   
P
o

 
Čj
Hou
(37)
M
Hor
(30)
Fy
Hor
(22)
Aj (Aj1)
Hn
(29)
Tv
Hn
(TV)
Tv
Hn
(TV)
       
  Aj (Aj2)
St
(37)
 
   
Ú
t

 
Čj
Hou
(30)
Pp
Po
(32)
Nj
Va
(19)
Aj (Aj1)
Hn
(29)
Vv
Va
(29)
Vv
Va
(29)
       
  Aj (Aj2)
St
(19)
 
   
S
t

 
M
Hor
(30)
D
(29)
Čj
Hou
(39)
Vt
Ja
(38)
Z
Hor
(32)
Fy
Hor
(22)
       
   
Č
t

 
Aj (Aj1)
Hn
(30)
Z
Hor
(32)
M
Hor
(32)
Čj
Hou
(19)
D
(19)
  S: Pc
Ja
(díl)
S: Pc
Ja
(díl)
   
  Aj (Aj2)
St
(19)
 
   
P
á

 
Čj
Hou
(30)
M
Hor
(32)
Nj
Va
(19)
Pp
Po
(32)
Hv
La
(20)
Ov
St
(22)
       
                       

 

 

 

                       
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA SENICE NA HANÉ, okres Olomouc, příspěvková organizace  VIII.  (MÁLKOVÁ Lenka)  
    1
7:40- 8:25
2
8:30- 9:15
3
9:30-10:15
4
10:25-11:10
5
11:20-12:05
6
12:10-12:55
7
12:55-13:25
8
13:25-14:10
9
14:10-14:55
 
   
P
o

 
M
Mk
(30)
Aj (aj1)
Hn
(39)
Nj (Nj)
Va
(39)
Pp
Po
(32)
D
Hor
(20)
         
  Aj (aj2)
St
(37)
Rj (Rj)
(29)
 
   
Ú
t

 
M
Mk
(22)
Čj
Hou
(29)
Ch
Po
(32)
Fy
Ja
(22)
Aj (aj1)
Hn
(37)
Vz
Mk
(22)
  Tv (Chl)
Hn
(TV)
Tv (Chl)
Hn
(TV)
 
  Aj (aj2)
St
(39)
 
   
S
t

 
Čj
Hou
(19)
Aj (aj1)
Hn
(39)
M
Mk
(30)
Z
Va
(29)
Ov
La
(19)
Pp
Po
(32)
  L: Pc (Pc1)
Ja
(22)
L: Pc (Pc1)
Ja
(22)
 
  Aj (aj2)
St
(37)
S: Pc (Pc2)
Ja
(22)
S: Pc (Pc2)
Ja
(22)
 
   
Č
t

 
M
Mk
(22)
Ch
Po
(22)
Čj
Hou
(19)
Nj (Nj)
Va
(39)
SM (sm1)
Mk
(22)
Hv
La
(20)
  Tv (Dív)
Mk
(TV)
Tv (Dív)
Mk
(TV)
 
  Rj (Rj)
(29)
SM (sm2)
Hor
(32)
 
   
P
á

 
D
Hor
(19)
Čj
Hou
(37)
M
Mk
(20)
Fy
Ja
(22)
L: Vv
Va
(30)
L: Vv
Va
(30)
       
                       

 

 

 

                       
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA SENICE NA HANÉ, okres Olomouc, příspěvková organizace  IX.A  (POLÁŠKOVÁ Monika)  
    1
7:40- 8:25
2
8:30- 9:15
3
9:30-10:15
4
10:25-11:10
5
11:20-12:05
6
12:10-12:55
7
12:55-13:25
8
13:25-14:10
9
14:10-14:55
 
   
P
o

 
Čj
La
(39)
M
Mk
(22)
Aj (a1)
Hn
(37)
D
Va
(19)
SČj
La
(32)
Z
Hor
(19)
       
  Aj (a2)
St
(19)
 
   
Ú
t

 
Čj
La
(19)
D
Va
(19)
Fy
Ja
(22)
M
Mk
(30)
Pp
Po
(32)
Hv
La
(20)
  Tv (Chl)
Hn
(TV)
Tv (Chl)
Hn
(TV)
 
   
S
t

 
M
Mk
(22)
Z
Hor
(19)
Rj (Rj)
(29)
Aj (a1)
Hn
(37)
Ch
Po
(22)
Ov
Mk
(19)
  Tv (Dív)
Hn
(TV)
Tv (Dív)
Hn
(TV)
 
  Nj (Nj)
Va
(19)
Aj (a2)
St
(39)
 
   
Č
t

 
Rj (Rj)
(29)
Čj
La
(19)
M
Mk
(30)
Pp
Po
(32)
L: Pc
Hn
(39)
L: Pc
Hn
(39)
       
  Nj (Nj)
Va
(37)
S: Vv
Po
(30)
S: Vv
Po
(30)
 
   
P
á

 
Ch
Po
(22)
Čj
La
(19)
Fy
Ja
(22)
Aj (a1)
Hn
(19)
SM
Mk
(22)
Vz
Po
(32)
       
  Aj (a2)
St
(37)
 
                       

 

 

 

                       
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA SENICE NA HANÉ, okres Olomouc, příspěvková organizace  IX.B  (VALOUCHOVÁ Monika)  
    1
7:40- 8:25
2
8:30- 9:15
3
9:30-10:15
4
10:25-11:10
5
11:20-12:05
6
12:10-12:55
7
12:55-13:25
8
13:25-14:10
9
14:10-14:55
 
   
P
o

 
Fy
Ja
(22)
D
Va
(32)
Aj (a1)
Hn
(37)
M
Mk
(22)
Vz
Va
(37)
Ch
Po
(22)
       
  Aj (a2)
St
(19)
 
   
Ú
t

 
Pp
Po
(32)
SM
Mk
(30)
M
Mk
(30)
Čj
La
(37)
Fy
Ja
(22)
Ov
Hor
(37)
  Tv (Chl)
Hn
(TV)
Tv (Chl)
Hn
(TV)
 
   
S
t

 
Čj
La
(37)
D
Va
(32)
Nj (Nj)
Va
(19)
Aj (a1)
Hn
(37)
Z
Ko
(37)
Vt
Ja
(38)
  Tv (Dív)
Hn
(TV)
Tv (Dív)
Hn
(TV)
 
  Rj (Rj)
(29)
Aj (a2)
St
(39)
 
   
Č
t

 
Nj (Nj)
Va
(37)
M
Mk
(30)
Ch
Po
(22)
Čj
La
(37)
L: Vv
Va
(30)
L: Vv
Va
(30)
       
  Rj (Rj)
(29)
S: Pc
Hn
(39)
S: Pc
Hn
(39)
 
   
P
á

 
Čj
La
(37)
M
Mk
(30)
Z
Ko
(37)
Aj (a1)
Hn
(19)
Pp
Po
(32)
Hv
La
(20)
       
  Aj (a2)
St
(37)
 
                       

Zpracováno v systému Bakaláři

 

Skip to content