Aktivity

Projektový den

                                                     Projektový den „Bezpečně do školy“

Projekt 1Projekt 2Projekt 3Projekt 4Projekt 6Projekt Vitezny tymProjektový den „Bezpečně do školy“se na naší škole stal již tradicí. Letos připadl na čtvrtek 6. září. Jeho cílem bylo jako vždy připomenout žákům, jak se mají chovat na silnici, jakou výbavu by mělo mít jejich jízdní kolo a jak správně poskytnout první pomoc.

První dvě vyučovací hodiny si děti zopakovaly pravidla chování v dopravním provozu, shlédly videa s instruktážemi první pomoci a měly možnost vyzkoušet si, jak postupovat v případě nehody aj.

Po velké přestávce se všichni rozdělili do skupin a plnili různé úkoly. Celkem bylo připraveno deset stanovišť s nejrůznějšími úkoly: Jízda zručnosti, Vybavení jízdního kola, Dopravní značky, Křižovatky, Pravidla silničního provozu (testové otázky), Důležitá telefonní čísla, nahlašování krizových situací, Neodkladná resuscitace člověka, první pomoc, Přenos raněného, Obvazování (prst na ruce, zápěstí, kotník, hlava), ale také matematické úlohy s dopravní tématikou. Nejvíc se líbilo obvazování a přenos raněného i jízda na kole.

Bodování bylo vždy maximálně deset bodů za disciplínu, celkově tak bylo možné získat maximálně sto bodů. Výsledky smíšených týmů(žáků 6.-8.třídy) vůbec nebyly špatné            a projektový den Bezpečně do školy určitě splnil svůj hlavní účel.

 

Mgr.Pavla Ziembová

Skip to content