Aktivity

Projektový den Ke Světovému dni zdraví

Dne 8. 4. jsme na naší škole uspořádali projektový den věnovaný Světovému dni zdraví, který každoročně připadá na 7. dubna. Celý projekt si pro své kamarády přichystali žáci osmého ročníku, soutěžila smíšená družstva dětí od páté do deváté třídy.

V první části projektového dne naše týmy plnily úkoly na deseti stanovištích věnovaných zdravému životnímu stylu. Úkoly byly pestré, žáci při nich například porovnávali nutriční hodnotu potravin, poznávali cizokrajné ovoce, skládali potravinovou pyramidu, hráli pexeso, ochutnávali různé vzorky potravin, modelovali z plastelíny, určovali, co k čemu patří, hádali druhy ovoce a zeleniny, ale také si třeba potrápili hlavičky ve vědomostním kvízu nebo protáhli těla v pohybových aktivitách. Výsledek jejich snažení byl ohodnocen body a týmy s největším počtem bodů byly na konci dne vyhlášeny a odměněny – jak jinak, než zdravě – ovocem.

Ve druhé části projektového dne se naše týmy proměnily v reportéry, kteří zavítali na naši školu s cílem udělat tu reportáž o průběhu projektového dne. Každá skupina nejprve vyrobila a následně pak představila ostatním svůj příspěvek. Všechny práce byly vystaveny na nástěnce ve vestibulu školy. Během příštího týdne budou mít sami žáci možnost zvolit nejpovedenější práce a ty budou opět odměněny.

Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím za to, že pracovali s takovým zaujetím a s chutí, že spolupracovali a vzájemně se podporovali. Zároveň moc děkuji žákům 8. třídy za pečlivou přípravu celého projektového dne a za nasazení, se kterým ho dnes pomohli zrealizovat.   Mgr. Lenka Málková

Skip to content