Aktivity

Projektový den : Bezpečně do školy

Ve čtvrtek 5. 9. 2013 proběhl na naší škole projektový den nazvaný Bezpečně do školy, kterého se zúčastnili žáci všech ročníků. Tento projektový den měl dvě fáze. První fáze probíhala ve škole, kdy jsme byli rozděleni do čtyřčlenných družstev.  V první vyučovací hodině jsme si na interaktivní  tabuli ukázali zásady první pomoci, druhy krvácení, důležitá telefonní čísla a chování v krizových situacích. Druhá vyučovací hodina byla věnována bezpečnosti silničního provozu, kde jsme museli vyhledat a nakreslit určené dopravní značky.

Poté následovala druhá fáze a to praktická část, která probíhala na školním hřišti. Zde jsme nabyté poznatky použili v praxi na předem připravených stanovištích. Na celkem dvanácti stanovištích jsme ukazovali, jak poskytnout první pomoc, jak ošetřit poranění, jak zavolat pomoc, poznávali jsme dopravní značky, řešili dopravní situace,… atd. Na závěr nás čekala jízda zručnosti.

Na organizaci se významně podíleli žáci devátých ročníků.

obr.1

Skip to content