Aktivity

Projekt – Pohádka

 Dne 14. března 2014 se uskutečnil v 5. ročníku v rámci výuky literární výchovy projekt s názvem Pohádka. Na tento den se děti pečlivě připravovaly již v průběhu předchozího vyučování. Zhotovily si výtvarně zpracované projekty, tedy texty k vybraným pohádkám s ilustracemi (často vlastnoručními). V rámci slohového vyučování  vytvořily charakteristiky pohádkových postav a z domova si přinesly i pohádkové knížky. Samostatně před třídou odprezentovaly svoje práce. Vrcholem těchto prezentací byly herecké (povětšinou pantomimické) scénky, které formou hádanek představily nejznámější pohádkové příběhy.

 

 

Skip to content