Aktivity

Projekt Podnikatel

PROJEKT  PODNIKATEL – ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH DOVEDNOSTÍ U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 REALIZACE PROJEKTU ZŠ SENICE NA HANÉ

OBDOBÍ: 1. 8. 2013 – 30. 9. 2014

Partnerské školy: ZŠ Demlova, Olomouc, Náměšť na Hané, Olomouc – Nemilany, Tererovo náměstí, Olomouc, Waldorfská základní škola Olomouc, Zeyerova Olomouc

 PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ: školní rok 2013/2014

ZAMĚŘENÍ: Projekt PODNIKATEL je zaměřený na rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků a jejich implementace do výuky a do ŠVP. Hlavním cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností v simulovaných situacích života žáky vytvořené fiktivní firmy.

ZAPOJENÍ UČITELÉ (metodici projektu), ZAČLENĚNÍ DO PŘEDMĚTŮ:

Mgr. Regina Střížová – anglický jazyk, pracovní činnosti

Mgr. Jana Střídová – matematika, výpočetní technika, informatika

Mgr. Zdeňka Ševčíková – český jazyk, zeměpis, občanská výchova

Mgr. Leona Vrbová – matematika, fyzika, pracovní činnosti

ZAPOJENÍ ŽÁKŮ:

6. – 9. ROČNÍK, celkem 84 žáků

Žáci pracují v pracovních týmech, tzv. žákovských firmách se zaměřením na níže uvedená témata z daných oblastí:

6. ročník – GASTRONOMIE  -Česká restaurace, Pizzerie, Vegetariánská restaurace, Kavárna

7. ročník – CESTOVNÍ KANCELÁŘ – Afrika, Jižní Amerika, Austrálie, Severní Amerika

8. ročníkVZDĚLÁVACÍ AGENTURA – Exkurze, Hudební, Výtvarné, Sportovní, Jazykové

9. ročníkUČEBNÍ POMŮCKY – Elektrotechnika, Mechanika kapalin, Astrofyzika, Optika, Atomová fyzika, Elektřina a magnetismus

 

 

 

 

Skip to content