Aktivity

Projekt Naše obec

Žáci 6. ročníku ve skupinkách či jednotlivě v rámci tematického celku Naše obec představili obce podle vlastního výběru, pátrali po známých rodácích, zabrousili do historie a v neposlední řadě popsali i současnost – kulturu, sport i významné stavby obce. Projekt byl zakončen příjemným setkáním s panem starostou Ing. Michalem Tichým. Tímto mu patří poděkování za jeho besedování s našimi dětmi, zpestření hodiny občanské výchovy a v neposlední řadě za přínosné informace o dění a celkové fungování obecního úřadu.

Mgr. Zdeňka Ševčíková, Mgr. Monika Valouchová, šesťáci

Skip to content