Aktivity

Předposlední krok k získání průkazu cyklisty

Ve středu 6.2. 2019 nás naposledy navštívila paní Weberová u nás ve škole, aby s námi zopakovala a doplnila nám mezery v dopravní výchově. Paní Weberová nepřijela sama, přijela s p. Opletalem, strážníkem městské policie v Litovli. Tentokrát jsme si zopakovali pravidla silničního provozu, chování na kole, dopravní značky a modelové situace na křižovatkách, prakticky jsme si také vyzkoušeli pokyny policisty v dopravním provozu. Protože se nám dříve pokyny policisty trochu pletly, myslím si, že názorná ukázka nám zůstane v paměti a už budeme vědět, jak se chovat na silnici, když potkáme policistu na křižovatce. Nakonec jsme si prošli společně jeden ze cvičných testů, který nás čeká na konci této cesty za průkazem cyklisty. Paní Weberová i pan strážník byli překvapeni, jak nám dopravní výchova šla a pozvali nás v květnu na dopravní soutěž do Litovle na dopravní hřiště. Snad nám vědomosti zůstanou v paměti a v květnu se nám všem podaří průkaz cyklisty získat. 🙂

IMG_20190206_102317 IMG_20190206_102322 IMG_20190206_102327 IMG_20190206_102837 IMG_20190206_102850 IMG_20190206_102854 IMG_20190206_104031 IMG_20190206_104038 IMG_20190206_104328 IMG_20190206_104919

Skip to content